Skip to main content

Ammoniak kan vara kommersiellt gångbart redan 2026

05 september 2023

I en ny rapport påstår Global Maritime Forum att kostnadsgapet mellan ammoniak och konventionella bränslen kan stängas innan 2030, kanske redan 2026. Men det kräver en rejäl dos kostnadssänkande åtgärder.

Tack vare hög skalbarhet och en hög potential för användning på långa fartygsrutter ses ammoniak allt mer som en viktig del av sjöfartens omställning. Tekniken för användning av kemikalien som marint bränsle går snabbt framåt och rapporterna från projekt som gjort stora framsteg har på senaste tiden duggat tätt. Men tester av motorer, bränsleförsörjningssystem och bunkring är en sak – det största problemet är fortfarande kostnaderna. Enligt Global Maritme Forums rapport NoGAPS: Nordic Green Ammonia Powered Ships förväntas en ammoniakdriven gastanker bli 50 till 130 procent dyrare än en LPG/LNG-tanker.

En betydande del av NoGAPS-projektets andra fas har därför ägnats åt att hitta lösningar för att få ner kostnaderna och det mest effektiva är förstås, som man skriver i rapporten, ”att dra i flera kostnadssänkande spakar samtidigt". Det handlar om allt från design av fartyg med två bränslen (d.v.s. möjligheten för ett fartyg att köra på konventionella bränslen såväl som ammoniak) och operativ effektivitet till konkurrenskraftiga lånefinansieringsarrangemang och bränslesubventioner.

– Efter slutförandet av denna projektfas har vi inte bara en detaljerad fartygsdesign som kan användas för ett varvsanbud utan också en genomförbar kommersialiseringsväg. Vi hoppas att detta ökar förtroendet bland investerare att ta steget mot förverkligandet av M/S NoGAPS och andra ammoniakdrivna fartyg, säger Jesse Fahnestock, projektchef för Global Maritime Forum.

Men man är beroende av omvärldens subventioner och styrmedel. Rapporten pekar på möjligheterna med USA:s Inflation Reduction Act, vilket kan minska driftskostnaderna med 20 procent, och EU:s Fit for 55-paket, som kan ge ytterligare 10 procents minskning. Bunkrar man endast med amerikansk ammoniak blir det också billigare, ja så pass att kostnadsgapet mellan ammoniak och konventionella bränslen kan stängas innan 2030, kanske redan 2026. Mycket måste alltså infrias.

Till rapporten


Dela på