Skip to main content

Ammoniaken måste bli grön och kraftfull

05 mars 2020

Enligt en ny rapport från brittiska Royal society kan ammoniak göra sjöfarten klimatneutral. Men först måste bränslet bli mer som hulken. Än så länge är det för svagt och dagens framställning ammoniak står dessutom för ungefär lika mycket av världens koldioxidutsläpp som sjöfarten.

Ammoniak är det nya svarta inom sjöfarten. I dagarna kom ännu en rapport, nu från världens äldsta oberoende akademi, brittiska The Royal Society som visar på att kemikalien skulle kunna ersätta diesel i långgående fraktfartyg. Men det är förstås inte bara att börja bunkra.

För det första är ammoniak ineffektivt som bränsle jämfört med energität diesel, för det andra är det giftigt och för det tredje orsakar dagens framställning stora koldioxidutsläpp. Ammoniakproduktion står för 1,8 procent av världens totala koldioxidutsläpp, vilket är mer än någon annan kemisk industri och nästan i paritet med sjöfarten.

Ändå ser forskarna att det finns potential hos ammoniak att under kommande decennier spela en betydande roll i övergången bort från fossila bränslen. Men förutom att det måste utvecklas till ett effektivt och säkert bränsle måste också tillverkningsprocessen göras grön.

– Ammoniak är det enda fossilfria bränsle som kommer att ta oss över haven, men när det gäller utsläpp från industriella processer är det bara cement och stål som är värre. Vi måste avkolifiera produktionen av ammoniak, säger rapportens huvudförfattare, professor Bill David till BBC.

Forskarna bakom en annan färsk rapport från universitet i Cambridge är dock skeptiska till om ammoniakindustrin både kan ställa om och förse sjöfarten med så mycket bränsle som krävs tillräckligt snabbt . Och dessutom, om ammoniak skulle produceras i tillräckligt stor skala med hjälp av grön el det skulle suga för mycket kraft ur elnätet. Bill David Håller inte med.

– Ammoniak är det enda förnybara bränsle som kan lagras i dagar, månader och år.

På företaget Man Energy Solutions som utvecklar motorer för ammoniakdrift är man förstås också positiva. Marknadschef Peter Kirkeby säger till BBC att de första fartygen kan vara i drift redan 2024.

– Vi tror att de första fartygen som går på ammoniak är de fartyg som redan i dag transporterar ammoniak till gödningsmedel. De vet hur bränslet bör hanteras.

Läs rapporten här


Dela på