Skip to main content

Är sjöfarten vägen fram för fossilfria transporter?

17 november 2022

I mer än 5000 år var transporter till sjöss helt fossilfria. Och efter vad som kan vara ett mellanspel på cirka 200 år kanske det blir sjöfarten som leder oss i omställningen tillbaks till fossilfria transporter. Det säger Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman i en artikel som publicerats på Transportochlogistik.se inför energi- och transportkonferensen eComExpo Summit i Göteborg.

Läs artikeln

Tidigare artikel om eComExpo Summit med länk till evenemanget


Dela på