Skip to main content

Årets första programkommittémöte i Lighthouse

28 januari 2016

21 januari träffades Lighthouse programkommitté för att arbeta vidare med underlaget från Lighthouse workshop 16 december om hur en hållbar sjöfart kan bli konkurrenskraftig. Programkommittén behandlade också Lighthouse första förstudie om ökad sjösäkerhet genom digitalisering och förstudier som ska genomföras under 2016.

Nästa möte i Lighthouse programkommitté äger rum 23 februari.


Dela på