Skip to main content

ÅRSKONFERENSEN FRAMFLYTTAD

16 mars 2020

Med anledning av den snabbt föränderliga och osäkra samhällssituation som råder kommer inte branschprogrammet Hållbar sjöfarts årskonferens äga rum den 31 mars. Att minska smittorisker och spridning av Coronaviruset måste prioriteras och i dialog med Trafikverket har vi bestämt att skjuta på årskonferensen till i höst. Nytt preliminärdatum är 1 september. Så fort ett datum är bekräftat kommer det bli möjligt att anmäla sig igen. Vi återkommer så fort vi vet, både här och via mail.


Dela på