Skip to main content

Artikel om Lighthouse i sjöfartsbilaga

07 oktober 2021

"Utvecklingen av marina fossilfria bränslen är i sin linda. Det krävs samverkan och stora och snabba FoI-satsningar innan de på allvar kan göra sjöfarten grönare." Det säger Åsa Burman i en artikel om Lighthouse i bilagan Framtidens sjöfart som följer med Dagens industri idag.

Läs hela bilagan här


Dela på
Senaste nytt