Skip to main content

ÅVC på vatten när DenCity rullar vidare

20 november 2018

Nu är det klart. DenCity, projektet som utvecklar smarta och hållbara transporter för förtätade städer, får en tredje och skarp fas. Det innebär bland annat att en flytande, mobil återvinningscentral testas i Göteborgs hamn.

Inom projektet DenCity som leds av den nationella arenan för samverkan inom transporteffektivitet, CLOSER, samverkar 26 partners från flera branscher. Sedan starten 2015 har man utvecklat och testat nya transportlösningar för våra alltmer förtätade städer. Inom ett fokusområde, Urbana vattenleveranser, har man bland annat testat att köra både gods från DHL och avfall till kraftvärmeverk på Göta älv.

Det visade sig fungera bra, men att kostnaden kunde vara ett hinder. Mer forskning och utveckling behövs, till exempel kring specialdesignade pråmar, personalkostnader och samordnad distribution. När DenCity nu växlar upp och går in i en skarp implementeringsfas satsar man därför på något som inte omfattas av höga kostnader – en mobil och flytande återvinningscentral (ÅVC).

– Vattnet är en underutnyttjad infrastruktur och avfall är en bra fraktion att börja med om man vill för göra vattnet till en del av stadens transportstruktur. Trafikkontoret leder projektet och utvecklar mini-ÅVC:n tillsammans med Kretslopp- och vatten och SSPA, säger Lina Olsson på Lindholmens Science Park som är projektledare för DenCity.

ÅVC:n kommer att förflyttas mellan olika kajer i Göteborg, exakt vilka är ännu oklart.

– Trafikkontoret i Göteborg och Trafikkontoret i Stockholm kommer också att ta ett strategiskt grepp och titta närmare på hur man kan planera och nyttja kajerna framöver. Det handlar om att få ett gemensamt grepp om juridik, kajägarskap och organisatoriska incitament så att man inte agerar på olika sätt. Städerna står ju inför samma utmaningar.

DenCity kommer fortsatt att löpa över två år med en budget på 30 miljoner kronor. Finansiering sker av Vinnova inom området ”Utmaningsdriven innovation” samt ingående partners.
- Nu ökar alla partners investeringar medan Vinnovas minskar kraftigt. Hela idén är att ta det här närmare marknaden, att det blir en lösning som hela staden vill implementera och som parterna vill se realiseras.

När startar projektet med den flytande återvinningsstationen och hur länge kommer det att löpa?
– Inga detaljer är klara ännu, men projektet kommer löpa mellan ett halvår och ett år. I december vet vi mer, säger Lina Olsson.

Video: Gods och avfall på Göteborgs vattenväga


Dela på