Skip to main content

Bygg nya, strunta i de gamla

10 Maj 2021

Det är mer effektivt att helt fokusera på att bygga nya gröna fartyg än att också bygga om och göra befintliga fartyg mer klimateffektiva. Därför bör effektivitetskraven för koldioxidutsläpp fokusera på rederiers flottor, inte på individuella fartyg. Det visar en ny rapport från Danish Shipping.

Om nya fartyg med låga eller inga växtgasutsläpp ska komma i drift och om nya dyrare klimatneutrala bränslen ska få acceptans i slutet av detta årtionde, ja då bör effektivitetskraven för koldioxidutsläpp läggas på flottnivå och inte på individuella fartyg. Det är slutsatsen i en rapport som CE Delft tagit fram på uppdrag av Danish Shipping.

Enligt analysen bör äldre fartyg i en flotta lämnas orörda, vilket frigör medel för att bygga nya och gröna fartyg – i bäst fall kan över 70% av merkostnaderna för användning av bränslen med låga koldioxidutsläpp täckas genom att inte investera i förbättringar av andra fartyg i flottan. Med detta tillvägagångssätt blir de totala utsläppen från flottan inte större än om alla fartyg uppfyller dagens kolintensitets indikatorer (CII).

– Det är oerhört viktigt att världsflottan blir effektivare, men om vi ska nå vårt mål att vara koldioxidneutrala till 2050 måste de nya bränslena komma snabbare in i bilden. Vår analys visar att gröna bränslen inte kommer att användas under detta decennium om inte rätt incitament skapas. Detta kan skapas genom att IMO antar en strategi på flottnivå, utan att kompromissa med ambitionsnivån, säger Maria Skipper Schwenn, chef för säkerhets-, miljö- och maritimforskning på Danish Shipping i ett pressmeddelande.

Danish Shipping har överlämnat analysen till IMO - inte som ett faktiskt förslag utan som en uppsättning idéer som kan inkluderas i diskussionerna som pågår kring vilka krav för energieffektivitet som ska ställas på fartyg.

– Det är här är ett sätt att påverka IMO:s -medlemsländer och få dem att förstå att en flottbaserad strategi är det mest logiska, förnuftiga och ambitiösa sättet att driva på den gröna omställningen på. Istället för att sprida ansträngningarna för tunt på alla fartyg bör redare istället fokusera på de nyaste och grönaste fartygen. Vi anser därför att koldioxidreglering bör vara möjlig på flottnivå om rederiet eller fartygsoperatören så önskar, säger Maria Skipper Schwenn.

Läs Danish Shippings rapport


Dela på