Skip to main content

Dags att agera!

22 mars 2023

För två dagar sedan kom IPCC:s senaste syntesrapport som konstaterar att utsläppen fortsätter att öka och att läget nu är ytterst allvarligt. Samtidigt uppmanar miljöorganisationer FN:s sjöfartsorgan IMO att i sista stund ta chansen och skärpa sina utsläppsmål.

– 2023 blir ett helt avgörande år för IMO:s klimatarbete. Det är dags att agera nu, sa IMO:s generalsekreterare Kitack Lim när har han öppningstalade på IMO:s GHG Working Group session i måndags.

Mötet fokuserar på två teman – först och främst på ett slutförande av utkastet till en reviderad strategi för minskning av växthusgasutsläpp från fartyg och därefter på urval av åtgärder och styrmedel som kan omsätta det hela i praktiken. IMO har tidigare enats om att sjöfarten ska halvera sina koldioxidutsläpp till 2050, något som inte är tillräckligt för att ligga i linje med Parisöverenskommelsens mål om att jordens medeltemperatur inte ska öka med mer än 1,5 grader. I förra årets förhandlingar skedde dock ett genombrott då en klar majoritet av IMO:s medlemsländer var positiva till förslaget om att sjöfarten ska var helt utsläppsfri 2050.

– Den reviderade strategin, tillsammans tekniska och ekonomiska åtgärder, kommer att visa vägen mot en fossilfri global sjöfart. Den kommer att skapa mekanismer och stöd för att säkerställa att ingen lämnas efter i denna omställning, fortsatte Lim.

Men frågan är om det räcker. I samband med mötet gick miljöorganisationerna Clean Shipping Coalition (CSC), Seas At Risk, Clean Arctic Alliance, Carbon Market Watch och Pacific Environment ut med ett gemensamt pressmeddelande som kritiserade IMO för att man inte gjort tillräckligt tidigare och att man därför måste agera ännu hårdare.

”IMO:s medlemsländer måste lyssna på vetenskapen och halvera klimatföroreningarna från fartyg till 2030 och för att sedan nå nollutsläpp till 2040. Med tanke på de oproportionerliga effekterna av klimatförändringar som märks i många länder redan idag, måste IMO också till att omställningen blir rättvis”, skriver miljöorganisationerna.

FN:s klimatpanel, IPCC, konstaterar också i sin senaste rapport att effekterna av ett förändrat klimat redan känns av över hela världen och att dagens ansträngningar är långt ifrån tillräckliga för att stoppa den globala uppvärmningen. Rapporten lyfter även fram att det är tydligt att det är människans påverkan genom utsläpp av växthusgaser som orsakar klimatförändringarna. Hur stora effekterna av dessa blir beror på hur mycket jordens medeltemperatur ökar. Den 13 april kommer ännu en delrapport från IPCC som visar vilka åtgärder som krävs för att utsläppen kan minskas i tillräcklig omfattning.

IMO-mötet pågår till och med fredag.


Dela på