Skip to main content

Dags för dialogmöte om inlands- och kustsjöfart

25 augusti 2016

Sjöfartsverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige. Nu i september får branschen chans att komma med inspel i projektet.

Att se över förutsättningarna för kust- och inlandssjöfart är del av regeringens politik för att stärka sjöfartens konkurrenskraft. En ökad andel gods med sjöfart kan avlasta både väg och järnväg och bidra till ett hållbarare transportsystem. Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet i december.

Projektet genomförs i nära samarbete med Trafikverket och i dialog med bland annat Transportstyrelsen samt olika representanter från branschen.

13/9 i Stockholm och 20/9 i Göteborg hålls branschråd/dialogmöte med information om projektet och möjlighet för näringen att komma med inspel.

Related content: 

Läs mer hos Sjöfartsverket


Dela på