Skip to main content

Dags för en maritim renässans

26 november 2020

Sjöfarten har aldrig varit så konstruktiv och samarbetspräglad som under coronapandemin. Det måste vi utnyttja och ta sjöfarten in i en helt ny epok som präglas av nytänk, menar Esben Poulsen, ordförande för ICS och Knut Ørbeck-Nilssen, VD för DNV GL Maritime, i en ny artikel.

En skiljelinje har dragits i historien, säger Knut Ørbeck-Nilssen i inledningen av artikeln som publicerades av DNV GL härom veckan.

– Hittills har vi haft lite eller inget val i denna utveckling, men när vi kommer ur denna pandemi har vi chansen att ompröva, redesigna och vitalisera sjöfarten. Vi behöver inte gå tillbaka till gamla traditionella sätt att göra saker.

Han pratar om en maritim renässans, och om hur coronapandemin är katalysatorn som kan ta sjöfarten in i en helt ny epok.
– Det är upp till oss hur vi fortsätter härifrån.

Den andre som är intervjuad i artikeln, ICS ordförande Esben Poulsen, håller med: Sjöfarten har under pandemin visat att man kan samlas, samarbeta och klara av allvarliga utmaningar. De globala transporterna till sjöss har fortsatt utan större störningar.

– Alla i branschen har dragit åt samma håll: Vi har lagt olikheter åt sidan och samarbetat för det allmännas bästa. Det är något vi ska ta fasta på och fortsätta med.

Men även om samhället betjänats har sjömännen inte hyllats på samma sätt som världens vårdpersonal. Tvärtom har de till stor del glömts bort, säger Poulsen och påminner om att cirka 300 000 för närvarande sitter fast på sina fartyg.

– Detta är en kris som kräver snabb och effektiv lösning. Vi har försökt underlätta det, men vi behöver också statliga stöd.

– Stora frågor kräver konsensus och engagemang, säger Knut Ørbeck-Nilssen. Och inte bara under kriser. Vi måste samarbeta närmare för att undvika framtida katastrofer, samtidigt som vi inser att ingen person, företag, industri eller nation har monopol på goda idéer. Vi kan alla lyssna, vi kan alla lära oss - det är nyckeln till innovation, och innovation är raketbränslet för den renässans vi nu behöver.

Sjöfarten är redan på väg in i en ny epok. Knut Ørbeck-Nilssen nämner den digitala övergången inom sjöfarten som han tror har påskyndats med så mycket som fem år under pandemin.

– När det finns en vilja hittar vi ett sätt, argumenterar han. Och nu måste vi vara villiga att möta de långsiktiga utmaningarna för denna bransch. Hållbarhet, både miljömässig och ekonomisk, ligger absolut främst bland dem.

– Vi kan inte vänta årtionden på att ta itu med viktiga frågor. Vi måste titta på våra fartyg nu och se vilka åtgärder som kan vidtas, hitta den låghängande frukten, säger Esben Poulsen.

Både Poulsen och Knut Ørbeck-Nilssen anser att det nu är hög tid att skörda fördelarna med LNG. Den maritima renässansen kommer nämligen inte att ske över en natt och det behövs ett övergångsbränsle.

– Ökad användning av gas är ett viktigt steg framåt, säger Knut Ørbeck-Nilssen. Det är inte koldioxidfritt, men det har potential att minska utsläppen med cirka 20%. Genom att arbeta tillsammans kommer vi att hitta bättre lösningar, men det tar tid - tid som många menar att vi helt enkelt inte har. Så istället för att vänta i kanske 20 år på ett robust, koldioxidneutralt alternativ, varför inte börja nu med beprövad, tillgänglig teknik?

Läs hela artikeln här


Dela på
Senaste nytt