Det är de redan existerande fartygen som ska få sjöfarten att klara klimatmålen

12 juni 2020

Sjöfarten kan inte vänta på nya och mer effektiva fartyg. Något måste göras åt den befintliga flottan om vi ska nå Parisavtalets mål. Det visar en studie från universitet i Manchester som publicerats idag.

Enligt studien, som publiceras i tidskriften BMC Energy, fokuseras det allt för mycket på utvecklingen av nya fartyg som åtgärd för att sjöfarten ska bli mer klimateffektiv. Helt fel, menar forskarna från Manchester. Istället borde hela den budget som industrin lägger på det först och främst användas för att göra något den befintliga flottan. Det är nämligen den som kommer att dominera sektorns påverkan på klimatet.

Anledningen är förstås att fartyg lever länge, så pass att de som existerar idag kommer att släppa ut långt över 100 procent av den koldioxidbudget sjöfarten tilldelats om vi ska klara en uppvärmning på max 1,5 grader. Om inget görs vill säga. Studien ger flera förslag på hur fartyg kan minska sina utsläpp – man kan köra i långsammare hastigheter, ansluta till elnät i hamn och montera in nya rotorteknologier andra energibesparande åtgärder. Som ett exempel på ett innovativt projekt, nämns monteringen av två 30 meter höga Norsepower Flettner-segel på Maersk fartyg Pelican.

Det finns alltså hopp, men det är bråttom, menar forskarna. Om åtgärderna implementeras nu och i stor skala kan sjöfarten bidra till att målen i Parisavtalet nås – annars måste andra sektorer minska sina utsläpp ännu mer och dessutom i väldigt snabb takt för att kompensera sjöfartens misslyckande.

– Sjöfarten är i allmänhet ett grönare sätt att transportera gods än via väg och flyg, men dess inverkan är fortfarande mycket stor. Denna forskning visar att det finns hopp. Sjöfartens totala utsläpp kan minskas dramatiskt, om beslutsfattare agerar för att minska utsläppen från den befintliga flottan, säger Simon Bullock, en av forskarna på universitets hemsida.

Klimatforskaren John Broderick vid universitet i Manchester håller med:
– Till skillnad från inom luftfarten finns det många olika sätt att avkolifiera sjöfarten, men mycket större uppmärksamhet måste ägnas åt den befintliga flottan, innan det är för sent.

I studien har forskarna använt sig av EU:s nya utsläppsövervakningssystem (EU MRV) för att få fram uppgifter om koldioxidutsläpp, fartygsålder och skrotning. Systemet täcker 11 600 fartyg.

Läs rapporten här


Dela på

NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.


OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.

Webbplats av Joomlaproffs.se