Skip to main content

”Det är näringslivet som driver på – inte folket eller politiken”

19 december 2022

Den 2 december samlades några av landets mest kunniga och inflytelserika personer i näringslivet på eComExpo Summit för att komma till slutsatser om hur vi kan skynda på omställningsarbetet. Se föredragen från konferensen som Lighthouse var med och arrangerade.

Innan eftermiddagens workshops där 50 företrädare för transport och energibranschen slog sina kloka huvuden ihop tog talade en rad experter från olika håll om hur det svenska omställningsarbetet går. Och en sak hade alla gemensamt – de var inte särskilt imponerade av den svenska politikens insatser. Nedan följer några citat från konferensen som också presenterade lösningar och hoppfullhet.

”Den svenska politiken har inte varit riktigt på, utan det är snarare EU som drivit på. Det innebär att det finns outnyttjade möjligheter”.
Ola Alterå, kanslichef, Klimatpolitiska rådet.

”Med aviserade styrmedelsförändringar ser det inte som att 2030-målet kommer att nås, framför allt på grund av sänkningen reduktionsplikten som ger en lägre andel förnybara drivmedel. Det är en slutsats som de flesta bedömningar landar i.”
Martin Hagberg, analytiker, Profu.

”Det är näringslivet som driver på, inte folket eller politiken”.
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.

“Vi måste formulera en berättelse som är trovärdig. I samhällsdebatten kan man se att det glappar rätt rejält mellan vi som sitter i det här rummet och folk i allmänhet. Får vi inte ut berättelsen så att människor förstår får inte politiken något mandat. Det är det som är problemet just nu, det är inte tekniken, det är inte ekonomin utan det är kommunikationen.”
Svante Axelsson igen.

”Vi har en lång kustlinje och stora möjligheter att gå i bräschen. Kruxet är tillståndsprocesser och den bristande acceptansen för vindkraft. Man kan ju tycka att politiken borde hjälpa till och få oss att förstå att man får tolerera ett par vindkraftsverk vid horisonten”
Filip Johnsson, professor Department of Energy and Environment, Energy Technology, Chalmers.

“Dagens politiker är livrädda för livsstilsförändringar. Nästan alla politiker på nationell nivå framförde under valrörelsen att vi kan fortsätta som vanligt.”
Filip Jonsson igen.

 


Dela på