Skip to main content

Det går åt fel håll

20 augusti 2020

Sjöfartens totala utsläpp av växthusgaser har ökat med 10 procent mellan 2012 och 2018. Det visar IMO:s fjärde rapport om växthusgaser som släpptes härom veckan. Speciellt uppmärksammas metanutsläppen som ökat med 150 procent under perioden.

Metan räknas som en ”climate super pollutant” och alstrar under en 20-årsperiod 86 gånger mer värme i atmosfären än koldioxid. Den 150 procentiga ökningen av utsläppen av gasen förmodas bero på att användningen av LNG som fartygsbränsle har ökat. Men den har bara ökat med 28 procent. Att det är flera gånger mer metanutsläpp förklaras med att LNG-motorer optimerats för att att släppa ut så lite kväveoxider som möjligt – en process som istället skapar högre metanutsläpp. Forskarna på ICCT (International Council on Clean Transportation) som lett arbetet med studien rekommenderar därför att metan inkluderas i IMO:s konstruktionsstandard för nya fartyg – Efficiency Design Index (EEDI). Än så länge är bara koldioxid inkluderat.

– Vi rekommenderar IMO att inkludera alla växthusgaser, inklusive metan, i nästa fas av EEDI för att begränsa utsläppen från nya LNG-drivna fartyg, säger Bryan Comer, senior forskare på ICCT i ett pressmeddelande.

Metanutsläppen må vara ett problem, men än värre är rapportens prognos som pekar på att sjöfarten, trots effektivitetsvinster, kommer att öka sina utsläpp med ytterligare 50 procent till 2050 – något som går tvärtemot IMO:s mål att halvera sjöfartens utsläpp mellan 2008 och 2050. Anledningen är att transportbehoven har ökat och kommer att öka. Bara under de studerade åren har de växt dubbelt så fort jämfört med energieffektiviseringen.

– Noterbart är att förbättringarna i bränsleeffektivitet har avtagit sedan 2015, med årliga förbättringar på bara 1% till 2%, säger Dan Rutherford, chef för på ICCT:s marina del. Nu behövs nya regleringar för att påskynda innovativa bränsleeffektivitetsteknologier som vindassisterad framdrivning, batterier och utveckling av nya bränslen med låga, eller noll utsläpp.

Studien är också den första där IMO mätt utsläppen av black carbon, en annan ”super pollutant” och typ av sot som har starkt negativ inverkan på i synnerhet arktisk miljö och i förlängningen klimatet. Utsläppen av black carbon ökade med 12 procent mellan 2012 och 2018.


Dela på