Skip to main content

"Det ska vara ett självklart verktyg på varje arbetsplats"

22 oktober 2020

Den 21 oktober intervjuades Cecilia Österman, forskare på Linnéuniversitetet, om systematiskt arbetsmiljöarbete på AFA Försäkrings FoU-dag. En hel del knöt an till sjöfart. Se den åtta minuter långa intervjun här.

https://www.youtube.com/embed/3y7Ra2uQQ7U

Dela på