Skip to main content

Digitalisering och nya bränslen medför nya risker

19 april 2021

Fokuseringen på ökad digitalisering och minskade koldioxidutsläpp skapar nya säkerhetsrisker inom sjöfarten. En ny rapport från DNV GL presenterar möjliga lösningar.

Det är i ett så kallat white paper som DNV GL varnar för att det kommer att uppstå ett glapp mellan dagens metoder för säkerhetshantering och de nya säkerhetsrisker som håller på att växa fram.  

– Rapporten är en väckarklocka för att förstå de säkerhetsfrågor som kan uppstå när vi digitaliserar och klimateffektiviserar för att göra vår bransch säkrare och renare, säger Fenna van de Merwe, rapportens huvudförfattare i ett pressmeddelande.
– Rederier kan använda rapportens argument för att skapa en grund för en transparent och genomarbetad analys av sitt arbete med digitalisering och fossilfria bränslen, men med säkerheten i ständigt fokus.

Den pågående digitaliseringen har en enorm potential att förbättra både effektiviteten och säkerheten hos sjöfarten. Men paradoxalt nog medför de nya tekniska möjligheterna också nya säkerhetsrisker. Komplexa system med programvaror, sensorer och maskiner som är beroende av algoritmer kopplas samman och blir alltmer beroende av varandra. Det kräver en ständig övervakning, eftersom mycket kan gå fel om något fallerar.

Rapporten identifierar några huvudsakliga säkerhetshinder. För det första är systemets prestanda och komponenternas tillförlitlighet a och o. Därför föreslår man att digitala tvillingar används så att all information och alla uppdateringar av drift alltid finns tillgängligt.

För det andra påverkar digitaliseringen besättningens arbete. Många får mer övervakande roller. Så vad händer när systemet som alltid gjort rätt plötsligt gör fel? Hur agerar besättningen då? Hur går man från en passiv till en aktiv roll?

– Komplexiteten i programvaran som nu är inbäddad i många system gör det också allt svårare för människor att diagnostisera en situation och ingripa 06 det finns ett problem med ett system.

Människans roll och behov får inte glömmas bort och enligt rapporten måste man använda sig av funktionsallokering (balanserad funktionsfördelning mellan människor och teknik) samt användarcentrerad design när nya system utvecklas.

När det kommer till alternativa bränslen uppstår nya säkerhetsrisker vid hantering och drift och både leverantörer och slutanvändare behöver utveckla ny bränslespecifik kompetens. Ett annat stort problem är att lagstiftningen inte kommer att hänga med teknikutvecklingen.

– Här måste det till ett kollektivt åtagande där alla bidrar med kunskap och erfarenhet för att komplettera saknade regler. Genom att bryta upp silos kan vi skapa en helhetsbild av säkerhetsrisker och samarbeta för att genomföra åtgärder. Detta kan göra oss proaktiva när det gäller att förstå, definiera och möta de utmaningar som vi behöver övervinna för att uppnå en större digitalisering och fossilfrihet inom sjöfarten, säger Fenna van de Merwe.

Related content: Ladda ner rapporten som PDF här


Dela på