Digitalisering vägen framåt för hamnarna

02 november 2021

Automatiserad lasthantering ligger långt fram i tiden för de flesta svenska hamnar. Betydligt intressantare är att använda digitaliseringens möjligheter för att göra fartygsanlöp, inklusive lastning och lossning, effektivare. En ny förstudie som gjorts inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart visar att svenska hamnar är duktiga på att förstå sina intressenter och på att se sin roll som en logistiknod i ett större transportsystem.

Med hjälp av automatiska och fjärrstyrda kranar har stora hamnar ute i världen kommit ganska långt med automatisering av lastning och lossning.

– Det är primärt containeranlöpen som automatiseras och det förknippas än så länge med dyra investeringar och stora volymer. Det är inte där svenska hamnar ser den främsta potentialen idag, säger Linea Kjellsdotter Ivert, en av forskarna bakom förstudien Intressentanalys av Sveriges hamninfrastruktur.

Digitaliseringen i sig är en annan femma. Sverige ligger långt fram i teknikutvecklingen med digitala administrations- och kommunikationssystem för att nå ”smarta” och effektivare anlöp.

– Där är svenska hamnar på bollen på ett helt annat sätt. Rätt tänk kring effektivisering, snabba flöden och kundservice kan ge konkurrensfördelar. Digitaliseringen blir ett verktyg för att åstadkomma detta, säger Linea Kjellsdotter Ivert och fortsätter:
– En tydlig trend är att marknadsrollen blir allt viktigare för svenska hamnar. Det är viktigt att förstå och jobba med sina kunder, såsom varuägarna, logistikföretag och rederier. I intervjustudien som genomförts inom ramen för projektet är det tydligt att svenska hamnar är duktiga på att förstå sina intressenter och på att se sin roll som en viktig hubb i ett större transportsystem. 

I studien framkommer det dock att det finns en överkapacitet i den svenska hamninfrastrukturen och att hamnarna skulle kunna ta emot större volymer än vad som görs idag. Detta hämmar kostnadseffektiviteten. En utmaning som också identifierats är att det vid volymtoppar kan vara svårt att få loss stuveripersonal efter normal arbetstid till en rimlig kostnad. Dock ligger stuveriets villkor utanför hamnens direkta kontroll.

– Något som många intressenter funderar över är antalet hamnar i Sverige. Konkurrensen är stor och många hamnar arbetar hårt för att öka sina volymer. Det finns olika strategier för det. Vissa hamnar försöker attrahera volymer på bekostnad av andra hamnar, andra lierar sig med varandra och försöker att hitta olika sätt, till exempel genom att fördela segment, att konkurrera på.

– En del intressenter är övertygande om att det krävs många hamnar för att få till en överflyttning av transporter från väg till sjö. Andra har svårt att se behovet och menar att det finns för många hamnar i Sverige för att nå en effektivitet, säger Linea Kjellsdotter Ivert.

Till grund för förstudien ligger tjugofyra intervjuer med hamnar, varuägare, rederier, speditörer, terminaloperatörer, hamnnära myndigheter samt regioner och kommuner genomförts. En genomgång av Trafikverkets prognoser över godsvolymer har också gjorts.
Studien har genomförts av Linea Kjellsdotter Ivert, Axel Merkel, Joakim Kalantari (alla på VTI) och Vendela Santén, Martin Svanberg och Sönke von Wieding (alla på SSPA).


Dela på

NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.


OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.

Webbplats av Joomlaproffs.se