Skip to main content

Dyster prognos för sjöfartens klimatarbete

25 Maj 2020

Nästan hälften tror inte att de har någon möjlighet att fortsätta göra investeringar för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Det visar en enkätundersökning om hur Covid-19 påverkat sjöfarten som den europeiska redarföreningen ECSA gjort bland sina medlemmar.

Bara 26 procent av rederierna tror att de kommer att investera lika mycket som tidigare för att minska sina växthusgasutsläpp, medan 30 procent tror att de kommer att fortsätta göra det men i mindre utsträckning. Resten, 44 procent, ser ingen möjlighet till det alls.

ECSA:s enkät som genomfördes i slutet av april är en dyster läsning på många plan. Coronorapandemins påverkan på den europeiska sjöfartens ekonomi är enorm.  Till exempel tror bara 11 procent av enkätens deltagande aktörer att de kommer att kunna förnya och göra investeringar i sina flottor på samma sätt som tidigare, medan 52 procent inte ser att det kan ske alls.

Enkätundersökningen vittnar om stora förluster, uppsägningar och nedläggningar. Värst drabbade är färje- och kryssningstrafik, bilfraktare och offshore servicetrafik för vilka omsättningen har minskat mer än 60 procent.

Trots att sjöfarten är bransch finns inte mycket hjälp att få. Ett av de mer oroande resultaten i rapporten är att det ganska genomgående saknas nationella, regionala eller lokala åtgärder att vidta mot likviditetsproblem eller att sådana åtgärder inte är tillämpliga på sjöfartssektorn.

Läs rapporten här


Dela på