Skip to main content

Effektiv lastning gav pris på Sjöfartens Entreprenörsdag

24 Maj 2016

Såsom namnet på dagen antyder så handlar Sjöfartens Entreprenörsdag om drivkrafterna i den svenska sjöfarten. Och genom ett smart system för att optimera stuvningen vid containerfrakt tog Erik Törnblom hem priset som Ung Sjöfartsenterprenör 2016.

Tre entreprenörsteam var finalister i årets Unga Sjöfartsentrepenör 2016. Ena bidraget handlade om en självöppnande låda för livvästar. Studier visar att många livvästar inte ens tas fram vid en fartygsolycka och idén med livvästlådan som är tänkt att börja produceras i sommar går ut på att lådan öppnas av sig själv och släpper ut livvästarna om den hamnar i vattnet.

Det andra entreprenörsbidraget handlar om en särskild dimbarriär som ska skydda besättningen ombord på ett fartyg när de bekämpar en brand. Idag är det svårt för besättningen att komma nära en brandhärd och stanna kvar för försöka släcka eden. Men med en dimbarriär ska besättningen både få ett skydd mot branden och en väg ut att kunna fly från elden om den inte går att släcka.

Men vinnare blev alltså det tredje finalbidraget, Cargoplanner. Det är en onlinebaserad mjukvara, utvecklad av Erik Törnblom, som hjälper speditörer och andra som hanterar stora godsvolymer att fylla och lasta containrar på ett så effektivt sätt som möjligt. Genom att mata in storleken på godset tar programmet fram en stuvningsplan på hur många och vilken typ av containrar som behövs.

- En av de största miljöbovarna är all luft som åker omkring i containers, säger Erik Törnblom som står bakom Cargoplanner.

Tips för ett framgångsrikt entrepenörsskap
Flera av talarna under dagen delade med sig av sina råd för hur man lyckas som entreprenör. Här är ett urval.

- Ni måste räkna. Räkna på allt. Går ni inte omkring med en kalkylator måste ni vara briljanta och räkna i huvudet, Carl-Johan Hagman, vd Stena Line AB

- Man måste kunna gå från makro till mikro tillbaka till makro inom loppet av en mening, Carl-Johan Hagman igen.

- Det är väldigt många som samverkar, men det är väldigt få som springer. Som entrepenör så samverkar man inte, man springer, Lena Lindblad, R&D Director I-tech om triple helix och entreprenörskap.

- Se till att ha sparade pengar och gott om tid första åren, Cajsa Henriksson, Vattenlimousinen och vinnare av Sjöfartens entreprenörspris 2013.

- Skriv ett tydligt kompanjonavtal och ha tydlig arbetsfördelning, Cajsa Henriksson igen.

- Bygg en företagskultur och organisation som klarar av nya utmaningar, Eric Hjalmarsson, vd Thor Shipping.

Världsmetropolen Donsö
Sjöfartens Entrprenörsdag arrangeras av Sjösektionen vid Chalmers Tekniska Högskola, Sveriges Skeppsmäklareförening, Svensk Sjöfart, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Chalmers Sjöfart o Marin Teknik samt Sjöfartstidningen. Moderatorn Berit Blomqvist från Skeppsmäklareföreningen lockade salen till skratt när hon återgav en konversation hon haft med en affärsman från Kina.

- Göteborg, ligger det nära Donsö? frågade affärsmannen. En fråga som vittnar om Donsöredarnas betydelse för den maritima sektorn.

Tror på svensk sjöfart
Även Sveriges tidigare infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd och nuvarande infrastrukturministern Anna Johansson syntes på entreprenörsdagen och Anna Johansson berättade från scen att hon ser sjöfarten som en framtidsbransch.

- Jag är övertygad om att vi genom att vara lite vassare och lite mer snabbfotade på att anta klimatutmaningen inom svensk sjöfart kommer kunna skapa stora konkurrensfördelar jämför med internationell sjöfart som också kommer behöva anpassa sig för att möta miljöutmaningarna, sa infrastrukturminister Anna Johansson.

Och det fanns fler röster om entreprenörskap och svensk sjöfart på Sjöfartens Entrprenörsdag.

Lena Apler, grundare Collector

-  Kvinnliga entreprenörer är för få, det är ingen slump att jag fick priset två år i dag, det finns för få att välja mellan. Det kommer massa duktiga tjejer just nu, men det ligger några år framåt. Det tar för lång tid. Lena Apler, grundare Collector och utsedd till årets mäktigaste kvinnliga entrprenör 2015 och 2016.

- Vi har tjänat pengar på alla miljöinvesteringar vi har gjort under årens lopp, Lars Höglund, vd Furetank.

Text och foto: Andreas Kron


Dela på