Skip to main content

Eldriven sjöfart från Norrland till södra Sverige möjlig

03 februari 2023

Det är fullt möjligt sommartid, men vintertid ställer isen till det. En förstudie från Lighthouse och Trafikverket har tagit de första stegen i att utveckla ett koncept för grön elektrifierad sjöfart mellan Skellefteå och Södertälje.

Även om utvecklingstakten för elektrifieringen av sjöfarten är hög så har den inte alls kommit lika långt som på vägsidan. Eftersom det krävs stora installationer av batterier finns det än så länge bara eldrivna fartyg som går kortare rutter, framför allt bilfärjor och passagerarfartyg. I Sverige trafikeras exempelvis sträckan Helsingborg-Helsingör med ett helt och hållet batteridrivet fartyg, medan längre sträckor såsom Stenas trafik mellan Göteborg och Fredrikshamn kräver en hybridlösning. Mellan Skellefteå och Södertälje är det tio gånger längre – 90 mil!

– En rejäl utmaning tyckte jag först, säger Sara Rogersson, forskare på Rise Maritime (tidigare SSPA) som lett arbetet med förstudien Hållbara försörjningskedjor med eldriven sjöfart mellan Norrland till Södertälje.

Men precis som titeln på projektet avslöjar det precis vad de två lastintressenterna som medverkar i studien ville undersöka. Fordonstillverkaren Scania har sin bas i Södertälje och behöver komponenter från Northvolt som tillverkar battericeller i Skellefteå. Går det att köra helt på grön el med sjöfart mellan städerna?

– Tillsammans med lastintressenterna diskuterade vi först kapacitet- och hastighetsbehov. Sedan tittade vi på tekniska lösningar och designalternativ och tog fram ett fartygskoncept. Vi landade i att fartyget ska kunna transportera cirka 60 stycken 40-fots containrar och att avgång från Skellefteå ska ske en gång i veckan året runt. Det innebär att man kan ha en relativt låg medelhastighet, vilket gör det möjligt för elektrifiering även om sträckan är lång. Fartyget behöver ligga vid kaj 12 timmar för att lasta på och av. Det ger tillräckligt med tid för att ladda batterierna.

Sommartid skulle detta kunna fungera, men knappast över vintern. Att gå i is kräver väldigt mycket mer batterikapacitet, vilket varken viktmässigt, utrymmesmässigt eller framför allt kostnadsmässigt är försvarbart idag.

– Därför behövde fartyget bli en hybridlösning med en motor som går på ett klimatsmart bränsle för att klara isen. Vi valde att kika på användning av grön metanol. Så vi nådde inte ändra fram med elen, men jag tycker ändå att det är intressant att batteridrift kan fungera på den långa sträckan, säger Sara Rogersson.

Resultatet av förstudien har lett till att ett konsortium med ytterligare projektparter har formerats för att belysa flera nödvändiga aspekter i den fortsatta utvecklingen mot ett fungerande fartygskoncept. Forskningen tas nu vidare i projektet ELINORR (Elektrifierad sjötransport av gods Norrland – Södertälje) som har fått finansiering beviljat av Triple F – Trafikverkets forskning- och innovationssatsning med syfte att bidra till det svenska godstransport-systemets omställning till fossilfrihet. Projektstart är i februari 2023.

Fotnot. Förstudien Hållbara försörjningskedjor med eldriven sjöfart mellan Norrland till Södertälje har författats av Sara Rogerson, Tobias Olsson och Staffan Sjöling på SSPA, samt Andreas Bach på RISE i samarbete med Fredrik Wrede, Anders Olsson och Axel Brundin på Northvolt och Patrik Johansson på Scania samt Robin Hanson på Chalmers.


Dela på
Senaste nytt