Skip to main content

En död inom yrkessjöfarten förra året

08 januari 2020

En person omkom till följd av olycka inom den svenska yrkessjöfarten förra året. Totalt omkom 10 sjömän förra decenniet. Det visar Transportstyrelsens rapport om olyckor inom alla trafikslag.

Näst efter flyget är sjöfarten det transportslag där det förekommer minst dödliga olyckor. Totalt omkom 20 personer på sjön förra året – 19 inom fritidsbåtssektorn och 1 inom yrkessjöfarten. Det är en minskning jämfört med året innan då totalt 15 personer omkom på sjön, varav 1 inom yrkessjöfarten.
Totalt omkom 366 personer i trafiken förra året.

Läs hela statistiken på Transportstyrelsens hemsida


Dela på