Skip to main content

Energimyndigheten bjuder in till informationsmöten

23 Maj 2018

Energimyndigheten bjuder in till informationsmöten om det nya sjöfartsprogrammet. 29 maj i Stockholm och 30 maj i Göteborg.

Under våren har Energimyndigheten lanserat ett nytt sexårigt sjöfartsprogram och dessutom gjort en första utlysning inom ramen för programmet. Nu bjuds intresserade in till informationsmöten där fokus är att ge information om utlysningen, ansökningsprocess och utvärdering av ansökningar. Möjlighet finns att ställa frågor till Energimyndigheten kring själva processen.

  • Tisdag 29 maj på Scandic Klara i Stockholm, klockan 13-15.
  • Onsdag 30 maj på Lindholmen Science Park i Göteborg, klockan 13-16, lokal Tesla.

Anmäl till informationsträffarna sker till magnus.henke[at]energimyndigheten.se


Dela på