Skip to main content

Energimyndigheten satsar 83 miljoner på nytt sjöfartsprogram

05 april 2018

Energimyndigheten startar ett 6-årigt sjöfartsprogram med 83 miljoner kronor i potten. Programmet är efterlängtat och innebär en viktig förstärkning av maritim forskning och innovation i Sverige.

Programmet startar nu under 2018 och pågår fram till 2023. Läs Energimyndighetens pressmeddelande här.

- Detta är ett jätteviktigt program eftersom att många av sjöfartens stora utmaningar är energirelaterade och det har fram tills nu inte funnits något utrymme förspecifikt sjöfartsprogram frågor i Energimyndighetens programportfölj. Det finns många duktiga och framsynta aktörer inom svensk rederinäring och bland de marintekniska företagen som kan påverka sjöfartsoperationer och tekniska installationer långt utanför Sverige, med möjlighet till ökad sysselsättning och exportintäkter. På fordonssidan har det sedan länge funnits olika FoI-program där man framgångsrikt drivit projekt, ofta i samverkan mellan olika aktörer, vilket säkert är en del av orsaken till framgången för svensk fordonsindustri, säger Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman.

Inför programmet har Energimyndigheten gjort analyser som visar att insatser inom sjötransportområdet har goda möjligheter att leda till ökad hållbarhet och en stärkt konkurrenskraft för den svenska maritima sektorn.

- Vi har hoppats på ett sjöfartsprogram hos Energimyndigheten sedan Lighthouse startade som nationellt center för drygt tre år sedan. Vårt första arbete i Lighthouse var att tillsammans med våra partners och medlemmar prioritera viktiga FoI-områden och beskriva utmaningar och forskningsfrågor. Det blev mycket tydligt att många frågor relaterade till energiförbrukning, effektivisering och alternativa bränslen. Vi presenterade sedan på en serie möten branschen, dess logik och aktörer samt utifrån detta behov och möjligheter, för att visa på relevansen av ett specifikt energirelaterat sjöfartsprogram. Jag är väldigt glad över att det nu blir verklighet och att vi så tydligt har kunnat bidra genom att samla branschen och visa på behov och möjligheter, säger Åsa Burman.

Programmet löper från 2018-03-22 till 2023-12-31 och har en total budget på 83 miljoner kronor. Information om den första utlysningen från programmet kommer inom kort att publiceras på Energimyndighetens webbplats.

Shipping on Swedish Energy Agency's agenda


Dela på