Skip to main content

Energimyndighetens sjöfartsprogram upphör

27 januari 2022

83 miljoner kronor på sex år. Mer pengar till sjöfartsforskning blir det inte från Energimyndigheten – åtminstone inte från sjöfartsprogrammet som med all sannolikhet inte får någon förlängning.

Alla medel är nu förbrukade inom sjöfartsprogrammet som löper enligt plan till och med utgången av 2023. Vad som händer därefter är oklart, berättar Magnus Henke på Energimyndigheten.

– Trafikverket har höjt sina anslag till sjöfarten i flera omgångar de senaste åren. När Energimyndighetens gjorde en strategisk analys runt 2015 som pekade på behovet av ett sjöfartsprogram, då låg det på 50 miljoner årligen från Trafikverket medan det ligger på 100 miljoner nu. Så omvärldskontexten har förändrats, och även om sjöfarten har uppmärksammats mycket mer på senare år än tidigare så måste man fundera på vad som är motiverat. Hur mycket kan branschen kan ta emot? Vad behöver branschen för att ställa om? Kan vi komplettera Trafikverkets insatser på ett bättre sätt? I dagsläget finns ett överlapp kring inriktning. Trafikverket godkänner de facto också energiinriktade projekt. Det är sådana frågor vi behöver fundera på, säger han.

Men branschens behov utrycks ju i den nationella agendan för sjöfarts-FoI som presenterades förra året och som Energimyndigheten var med och tog fram?

– Jo visst, men det betyder inte att vi accepterar den rakt av utan att tänka själva ur perspektivet vårt uppdrag. Agendan är en industriell sanning men vi är styrda av vad vi får göra enligt vårt regleringsbrev.

Sjöfartsprogrammet är relativt litet och kostar mycket att administrera i förhållande till vad som kommer ut i forskningsanslag. Därför funderar Energimyndigheten på att skapa en ny programstruktur som omfattar flera trafikslag.

– Ingenting är färdigtänkt. Vi ska försöka få till några strategiska diskussioner snart, men det handlar om sjöfart, flyg och kanske järnväg. Men det hänger lite på politiska beslut. Om vi tänker oss att vi ska höghastighetsjärnväg i landet så kräver det en hel del forskningsinsatser. Trafikverket kommer säkert att göra en del av dem, men de har inte så mycket fordonsfrågor och teknik på sitt bord. Så frågan är om det finns en industri som kan ta emot forskningsmedel för relevanta frågor inom järnvägsområdet. Det krävs en analys.

Men vad betyder detta för sjöfarten? Behöver man vara orolig för att det blir mindre pengar till sjöfartsforskningen igen?

– Ja, åtminstone under ett eller två år. Jag tror inte att vi både hinner med en strategisk analys och konstruktion av ett program som ska ha utlysning under 2022, säger Magnus Henke och tillägger:
– Covid har ställt till en del och vi har inte hunnit med den strukturella analysen i den utsträckning som skulle behövas. Därför har fortsättningen på sjöfartsprogrammet försenats.


Dela på