Skip to main content

EU:s innovationsfond öppnar två utlysningar med rekordhög budget

31 oktober 2023

Den 23 november 2023 öppnar EU-kommissionen två utlysningar för att påskynda utbyggnaden av innovativ teknik i Europa. Det innebär att 4,8 miljarder euro blir tillgängliga för industri- och miljöteknikaktörer i Europa.

EU:s innovationsfond – ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ teknik som bidrar till att minska växthusgasutsläpp – öppnar årets utlysningar den 23 november.

I huvudutlysningen ”Fund 2023 Call” ligger 4 miljarder euro i potten för projekt inom olika sektorer som koldioxidutsläpp, miljöteknik, energiintensiv industri och sjöfart. Ansökningsfönstret kommer att vara öppet till början av april 2024 och aktörer från alla EU:s medlemsländer är välkomna att söka. Målgruppen i de olika utlysningarna är framför allt företag, både privata och offentliga, som får stöd med upp till 60 procent av kostnaderna i ett projekt.

Innovationsfonden andra utlysning ”IF23 Auction” är som det låter en auktion, närmare bestämt en vätgasauktion och den första i sitt slag i Europa. Syftet med auktionen är att kicka igång vätgasmarknaden för att nå de ambitiösa målen inom REPowerEU om att ställa om vätgasproduktionen från naturgasbaserad till förnybar 2030.

För att minska gapet mellan produktionskostnader och marknadens betalningsvilja, kommer auktionen att dela ut upp till 800 miljoner euro till producenter av förnybar vätgas i europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Bud kan läggas fram till början av februari 2024.

Mer information om utlysningarna:

Lunchseminarium 16 november – EU SME Support/Energimyndigheten

Planerade informationswebinarier CINEA/DG Clima:

30 November – Auktion för vätgas

7 december –  Utvecklingsprojekt och demonstrationer


Dela på