Skip to main content

EU:s vision för autonom sjöfart

13 september 2017

På ett sjöfartsseminarium i europeiska parlamentet delgav EU-kommissionären Violeta Bulc, ansvarig för transportfrågor, sin syn på framtidens autonom sjöfart. För Violeta Bulc är den autonoma sjöfarten en del i ett bredare integrerat multimodalt transportnätverk som är automatiserad, säkrare och mer effektivt.

”I ett sådant system anlöper ett autonomt fartyg en hamn, godset vet själv vart det ska vara och när. Tågen kommer inte längre lämna hamnen halvtomma och godset kommer nå sin destination i tid utan skador. Det kommer leda till lägre CO2-utsläpp och andra luftföroreningar, mindre ljudstörningar och färre olyckor”, sa hon enligt branschtidningen the LoadStar.

”Det är visserligen i ett perfekt scenario men när det gäller transporter måste vi tänka i termer av ekosystem”.

Violeta Bulc spår också stora förändringar för framtidens sjömän och människorna inom sjöfarten.  Vissa jobb kommer skapas som vi inte ens har kännedom om ännu, andra jobb kommer förändras.

”Förändringen kommer kräva nya innovativa färdigheter som kommer locka den yngre generationen. Den framtida autonoma sjöfartsindustrin kommer skapa nya affärsmodeller och det kommer ske ett skifte från arbete ombord till arbete på land”.

Enligt Violeta Bulc kommer EU att prioritera den teknologiska utveckling mer i framtiden. Konkurrensen från framförallt Kina är hård. Kina har satt som mål att dominera den maritima industrin år 2025.

En annan utmaning är it-säkerhet. 20% av rederierna erkänner att de drabbats av it-attacker och mörkertalet tros vara större.

Är du intresserad av Lighthouse arbete kring autonom sjöfart kan du bland annat läsa vår förstudie Autonom säkerhet för fartyg - digitaliseringens möjligheter för ökad säkerhet.


Dela på