Skip to main content

"Exponentiell utvecklingskurva för autonom sjöfart"

28 september 2017

EU:s transportkommissionär Violeta Bulc gav nyligen sin vision av framtiden för autonom sjöfart. Robert Rylander på RISE Viktoria innehar en av Lighthouse forskartjänster fokuserar på digitalisering och automation inom sjöfarten. Han ser en exponentiell utvecklingskurva för den autonoma sjöfarten. Läs hans kommentar här.

"Precis som kommissionären Violeta Bulc säger, är tekniken, ekosystemet och det sociotekniska sammanhanget, som ett autonomt fartyg skall operera i, inte helt tydligt, än.
Men att detta kommer att hända råder det idag få som tvivlar på. Den traditionellt "linjära utvecklingen" börjar mer och mer likna en exponentiell utvecklingskurva även för sjöfarten.
Digitaliseringen, kraven om ökat informationsutbyte, uppkopplade och sammankopplade system börjar nå ut till sjöfarten, som av gammal hävd inte behövt låta sig påverkas av automatiseringen som rusar fram på land.

Vad som driver denna utvecklingen för sjöfarten är kanske svårare att sätta fingret på, men att man till sist godtagit digitala system som AIS och digitalasjökort, är kanske de första möjliggörarna för den digitaliserade och automatiserade sjöfarten.

Att det kommer att segla fartyg av betydande storlek med flera processer ombord som är i automatiska och kanske autonoma inom två år ingen omöjlighet, frågan är under vilka premisser detta kommer att ske.

I Sverige pågår arbetet med att bana väg för denna möjlighet redan, industrin, akademin och myndigheter för redan dialog kring detta samt att praktiska försök kommer att genomföras under hösten 2017 för att industri, akademin och myndigheterna skall kunna få en samsyn kring möjligheterna och utmaningarna med framtidens säkra digitala och automatiserade sjöfart."Related content: 


Dela på