Skip to main content

Fartygsbränderna ökar

06 juni 2023

Under 2022 inträffade fler än 200 brandincidenter varav åtta ledde till att fartyg totalförstördes. Det är de högsta siffrorna på ett decennium och brand är nu enligt försäkringsjätten Allianz årliga rapport om sjöfart och säkerhet den nästa största orsaken till fartygsförluster.  

Antalet fartygsförluster världen över minskar. För 30 år sedan förlorade den globala flottan över 200 fartyg om året och så sent som för sex år sedan över 100. Under 2022 inrapporterades totalt 38 förluster – den lägsta siffran någonsin.

– Det återspeglar den positiva inverkan som säkerhetsprogram, utbildningar, förändringar i fartygsdesign och reglering har haft över tid, säger kapten Rahul Khanna, chef för Marine Risk Consulting på Allianz.

Men det betyder inte att allt är frid och fröjd. Antalet incidenter ligger fortfarande konstant runt 3 000 per år. Och över 200 av dessa var bränder, det högst uppmätta antalet på tio år och en ökning med 17 procent på ett år. Bränder är nu den tredje vanligaste orsaken bakom alla incidenter och den näst vanligaste som orsakar fartygsförlust. De senaste fem åren har 64 fartyg förlorats på grund av brand.

Enligt rapporten är världens omställning till fossilfrihet en betydande faktor bakom den ökade risken för bränder till sjöss. De flesta av dagens fartyg saknar nämligen tillräckligt med skydd mot brand i elfordon (EV) och andra batteridrivna varor – en marknad som förväntas växa med över 30 % årligen under det kommande decenniet. Därför måste det satsas på förebyggande åtgärder, som att se till att besättningen får adekvat utbildning och tillgång till lämplig brandbekämpningsutrustning, förbättra system för tidig upptäckt och utveckla farokontroll och beredskapsplaner. Rapporten föreslår även att specialbyggda fartyg för transport av elbilar utvecklas.

Många bränder börjar i lastutrymmen och ofta i containrar som innehåller varor som inte deklarerats på rätt sätt. En fjärdedel av de allvarliga incidenterna på containerfartyg spåras till feldeklarerat farligt gods som kemikalier, batterier och träkol. Detta ser Allianz som en stor framtida utmaning då problemen förvärras ju större fartygen blir. Containertransportkapaciteten har fördubblats under de senaste 10 åren. Bränder är också den form av incidenter som orsakar mest kapitalförluster.

Den vanligaste typen av incident under 2002 var maskinskador/haverier som stod för nära hälften av alla incidenter globalt (1 478). Allra flest incidenter inträffade kring de brittiska öarna (679).

Ladda ner rapporten här


Dela på