Skip to main content

Finansiella fodringar, ett möjligt användningsområde för PortCDM

09 oktober 2018

Port CDM som är en del av projektet Sea Traffic Managment, STM, har i ett nytt konceptutkast beskrivit hur tekniken kan användas för att hantera problem med fodringar och obetalda hamnavgifter.

Port Collaborative Decision Making, Port CDM, går ut på att skapa tidsstämplar och ett gemensamt kommunikationsspråk mellan de aktörer som är involverade i ett fartygs hamnanlöp. På så sätt blir planeringen enklare och hamnanlöpet smidigare.

Men konceptet kan appliceras på fler saker skriver PortCDM-gruppen som leds av Mikael Lind vid RISE. Konceptutkastet som nyligen publicerats i tidskriften Fathom World visar att Port CDM kan användas för att få en överblick och kontroll över hamnavgifter och fordringar – om hamnaktörerna är transparanta och delar med sig av informationen.

”Om ett rederi till exempel hade tillgång till en hamns loggar skulle det kunna se när och var ett visst fartyg mottog tjänster från lotsföretag, bogserbåtar, båtsmän och så vidare. Möjligheten att validera hamnutgifterna är en viktig biprodukt av de data som samlas in under Port Collaborative Decision Making", skriver författarna.

Läs mer och ladda ner konceptet hos Fathom World.
https://fathom.world/can-shipping-use-data-sharing-to-ease-the-burden-of-financial-claims/


Dela på