Skip to main content

Finland storsatsar på autonoma fartyg

26 september 2016

Autonom sjöfart är en av de hetaste frågorna i den maritima sektorn. Det framkommer tydligt i den förstudie Lighthouse tog fram under våren och som bland annat diskuterades under Almedalen. Nu tar Finland nästa stora steg mot autonom sjöfart.

I Lighthouse förstudie fastlås att sjöfarten står inför ett paradigmskifte med en teknologi som har utvecklats genom åren. Teknikens precision har ökat, sjöfartens bränsleförbrukning minskat, serviceintervallen blivit längre och mängden data och förmågan till situationsmedvetenhet har ökat. Frågan är inte om utan när autonom sjöfart blir verklighet.

Nu gör Finland en storsatsning för att göra Östersjön till världens första plats för autonom sjöfart. Totalt ingår ett 80-tal företag i satsningen som med Finlands innovationsmyndighet Tekes i ryggen ska ta fram en färdväg till en automatiserad sjöfart som ska leda till helt automatiserade fartyg år 2025.  Företag såsom Cargotec, Ericsson, Meyer Turku, Rolls-Royce, Tieto och Wärtsilä är stora investerare och innovationsmyndigheten står för hälften av finansieringen.

- Det här är ett ambitiöst projekt som kan leda till nya affärsmöjligheter. Tekes är villig att dela risken med den privata sektorn. Vi välkomnar alla innovatörer i världen för att testa sina idéer i Finland. Vi har de bästa plattformarna här, säger Tekes rådgivare Rauli Hulkkonen.

En stor utmaning som Lighthouse förstudie lyfter fram är att regelverken släpar efter. Autonoma farkoster/fartyg nämns inte i internationella regelverk och konventioner. Men eftersom nationella initiativ kan tillåta autonoma fartyg på inhemska vatten är det sannolikt att det kommer ske en parallell utveckling av autonoma system där tekniken mognar snabbare än IMO:s regelverk. Därför är det inte nödvändigt att vänta på en ratificering från IMO och i det finska projektet har finska Kommunikationsministeriet lovat att möjliggöra tester av automatiserade fartyg i finska vatten.

Den 5 och 6 december anordnar Lighthouse ett seminarium om autonom sjöfart, missa inte det!

Läs mer om Lighthouse förstudie här.

Läs mer den finska satsningen hos finska innovationsmyndigheten Tekes och hos Finnish Marine Industries.

Liughthouse seminar: Autonomy and safety– the next big steps


Dela på
Senaste nytt