Skip to main content

Finsk yrkeshögskola erbjuder utbildning inom autonom sjöfart

18 december 2017

Den svenskspråkiga finska yrkeshögskolan Novia, University of Applied Scienes, är i startgroparna med ett nytt mastersprogram med inriktning mot autonoma maritima operationer. Ansökningstiden gick ut i december och programmet ska starta under 2018.

Programmet är två år långt och täcker 60 poäng, ECTS. Efter avslutad utbildning är titeln, Master of Engineering, Autonomous Maritime Operations. Programmet omfattar sex kurser på vardera fem poäng och en mastersavhandling på 30 poäng.

I studierna ingår följande områden:

  • introduktion till studierna och marinverksamheten
  • autonoma fartyg – automatisering
  • konstgjord intelligens, maskinlära, interaktion mellan människa och maskin
  • fjärrstyrning
  • informationssäkerhet
  • klassificering, kvalifikationer och säkerhetsperspektiv

Avhandling kan exempelvis vara ett utvecklingsprojekt, en undersökning eller produktutveckling och är tänkt att vara en bro mellan studier och arbete.

Related content: 

Master of Engineering, Autonomous Maritime Operations


Dela på
Senaste nytt