Skip to main content

Första utlysningen i Energimyndighetens sjöfartsprogram

16 Maj 2018

Energimyndigheten utlyser cirka 15 miljoner kronor för forsknings-, innovations- och demonstrationsprojekt som ska bidra till utvecklingen av ett hållbart sjötransportsystem.

Utlysningen är den första i det sjöfartsprogram som Energimyndigheten startat i år. Programmet löper över sex år och har en total budget på 83 miljoner. Utlysningen och programmet riktar in sig mot projekt som adresserar ett eller flera av följande områden:

  • Energieffektiva fartyg – Insatser inom området kan gälla åtgärder för att reducera såväl fartygs fossila energianvändning för framdrift som för interna system. Olika typer av åtgärder för att förbättra den interna driften via automatisering, digitalisering, förändrade beteenden/arbetssätt eller förbättrade processer kan även ingå i programmet.
  • Anpassning till förnybar energi – Detta kan gälla anpassning av driv och hjälpsystem till drift med förnybara drivmedel. Eldrift ingår även i denna kategori.
  • Operationell verksamhet och system - Exempel på operationella åtgärder är ökat kapacitetsutnyttjande ombord, sänkt fart, ruttplanering och effektivt körsätt samt affärsmodeller mellan rederi och last-ägare.

Viktigt och efterlängtat
Utlysningen välkomnar både forsknings-, utvecklings-, och demonstrationsprojekt och alla aktörer som kan bidra till programmets mål kan söka, exempelvis akademi, forskningsinstitut, offentlig sektor och näringsliv.

- Det här är ett mycket viktigt och efterlängtat program. Sjöfarten har tidigare inte haft någon tydlig plats i Energimyndighetens programportföljer men nu har vi en god möjlighet att bättre kunna jobba med de energirelaterade frågor sjöfarten hanterar, till exempel energiförbrukning, effektivisering och alternativa bränslen. Jag hoppas nu de maritima aktörerna tar tillvara på möjligheten och söker i programmet, säger Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman.

Baserat på förnybara drivmedel
Med ett hållbart sjötransportsystem menar Energimyndigheten ett energi- och resurseffektivt sjötransportsystem som är helt baserat på förnybara drivmedel. Projektförslag med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora såväl som teknik och naturvetenskap samt tvärvetenskapliga projektförslag är välkomna i utlysningen.

Sista ansökningsdag för den första utlysningen är 4 september 2018 kl 23.59.
Mer information om utlysningen finns på Energimyndighetens hemsida.
http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/bidra-till-utvecklingen-av-s...

Energimyndigheten satsar 83 miljoner på nytt sjöfartsprogram


Dela på