Skip to main content

Förstudie om ammoniak klar – övergår i större projekt

07 februari 2020

Ammoniak har på senare tid seglat upp som den kanske hetaste kandidaten att bli framtidens marina bränsle. Och som väntat visar den första färdiga förstudien inom branschprogrammet Hållbar sjöfart att potentialen finns. Men frågetecken kvarstår och nu tas forskningen vidare i ett nytt större projekt inom samma program
 

I augusti 2019 rapporterade forskare vid universitetet i Delaware att man utvecklat ett batteri vars bränsleceller går på ammoniak och som skulle kunna driva en bil. Och härom veckan kom nyheten om att det europeiska ShipFC-projektet, koordinerat från Norge, fått 10 miljoner euro i EU-bidrag för att utveckla ett sådan batteri som ska driva ett fartyg. Tanken är att det ska installeras på det norska supplyfartyget Viking Energy redan i slutet av 2023.

Det har alltså hänt en del på ammoniakfronten under det halvår som gått sedan Lighthouse presenterade förstudien som skulle titta närmare på ammoniaks potential som framtida sjöfartsbränsle.

– Inom sjöfarten har det inte gjorts mycket om ammoniak som bränsle tidigare, men nu är det plötsligt många aktörer intresserade av det och parallellt med oss finns andra som försöker analysera och förstå potentialen, sa Julia Hansson, forskare vid IVL Svenska miljöinstitutet och projektansvarig, då.

Nu kan hon konstatera att potentialen finns hos ammoniak, men att en lång väg återstår innan fartyg kan gå på det flytande kolfria bränslet. Dels måste användningen i sjöfartsmotorer testas och effektivitet och utsläpp undersökas, dels måste frågor kring miljö- och säkerhetsaspekter utredas.

– Det behövs en fördjupad analys av ammoniak som marint bränsle från ett systemperspektiv och vidare jämförelse med andra bränslen, där man tittar på teknik, ekonomi, säkerhet och miljöaspekter. Och ett sådant projekt är redan beviljat inom branschprogrammet Hållbar sjöfart, säger Julia Hansson.

Projektet Vätgas, ammoniak och batteridrift för framtidens sjöfart, som leds av Selma Brynolf på Chalmers, är faktiskt redan igång. Förutom denna jämförelse med andra bränslen efterlyser förstudien en genomförbarhetsstudie som analyserar hur bränslesystem, bunkring, säkerhetsrutiner etc fungerar i praktiken.

– Det behövs också ett demonstrationsprojekt där en motor konverteras för ammoniakdrift och utvärderas. På samma sätt behöver man göra en studie av bränsleceller i kombination med ammoniak, vilket nu ingår i EU-projektet ShipFC. Det är glädjande att det rör på sig, säger Julia Hansson.

Läs förstudien: On the potential of ammonia as fuel for shipping

Läs artikeln: Vad är det för likhet mellan en tyngdlyftare och ett fartyg?


Dela på
Senaste nytt