Skip to main content

Fortsatt dystra utsikter för sjöfarten

26 januari 2021

Under 2020 förlorade uppemot två tusen personer jobbet när den svenska sjöfarten tappade drygt 60 procent av passagerarna. Och coronapandemins negativa effekter kommer att hänga i även i år tror merparten av svenska rederier.

Medan godstrafiken har klarat sig hyfsat har coronapandemin slagit hårt mot passagerarsjöfarten. Enligt en enkätundersökning som Svensk Sjöfart har gjort bland sina medlemmar redovisar samtliga färjerederier att man tvingats minska sin personal under 2020.

– Färjerederierna tappade 90 procent av resenärerna i april. Sett över hela året förlorades 60 procent, men lokalt var effekterna större, till exempel i Stockholm och Göteborg, sa Svensk Sjöfarts vice VD Anders Hermansson under en pressträff på måndagen. 

Det ser fortfarande mörkt ut. Nästan en tredjedel av färjerederierna spår att man kommer att vara tvungna att minska sin personal ombord, i vissa fall med upp till 50 procent under 2021. Även när det gäller personal på land förväntar sig nästan hälften att en minskning av antalet anställda måste göras.

– Första och andra kvartalet under 2021 så bedömer 90 procent av färjerederierna att man får en fortsatt påverkan på trafiken och minskning av passagerarna med 40 och 70 procent.

Gotlandsbolaget är ett av de rederier som satts under hård press. På pressträffen berättade bolagets VD Håkan Johansson att man framför allt drabbades under våren 2020 vilket ledde till att man bland annat fick avbryta rekryteringen av ca 80 säsongsanställningar.

– Under påskhelgen, då resandet till och från ön drar igång, hade vi ett tapp på 90 procent av resenärerna. Det fortsatte under maj men till skillnad från våra internationella kolleger fick vi ett ökat resande i slutet av sommaren och i början på hösten. Sett över hela året tappade vi 35 procent av resenärerna.

När pandemin väl är över och Sverige ska återstartas är det viktigt att grundläggande näringsvillkor och förutsättningar för hållbar sjöfart säkerställs, menar Svensk Sjöfart.

– Möjligheten till korttidspermitteringar har varit särskilt betydelsefull för färjesektorn. Regeringen har beslutat att den ska gälla fram till sommaren, men det är viktigt att regeringen nogsamt följer det här och inte avskaffar denna och andra stödåtgärder för snabbt. En annan viktig del är omställningsstödet, där det finns ett behov att göra en justering, framför allt för de rederier som äger sina fartyg inom en och samma koncern. Med dagens utformning faller de ofta utanför stödet, sa Anders Hermansson.

Läs rapporten här


Dela på