Skip to main content

Fredrik går till botten med oljespillet

04 september 2015

Fredrik Lindgren att disputera vid Institutionen för Sjöfart och marin teknik på Chalmers. Han har arbetat inom gruppen Maritim miljö och undersökt hur oljespill kan påverka livet på havets botten. Få en snabb överblick över hans forskning via denna korta intervju. 

Vilken är den mest förvånande upptäckten i din forskning?
Den mest förvånande nya kunskapen är att det bara behövs mycket låga koncentrationer av PAH (olja) för att ge negativa effekter på den mikrobiella och meiofaunala miljön.

Vad kan vi lära oss av din forskning?
Ett definitivt budskap att ta med hem är att små utsläpp spelar roll och att exempelvis HELCOM, IMO och EPA i USA rör sig på rätt väg för att begränsa dessa utsläpp, såväl som större utsläpp. Exempelvis ställer man högre krav på olja som används för att smörja lager för propelleraxlar, man ökar flygövervakningen av Östersjön och kräver att länsvatten som släpps ut inte får innehålla mer än 15 ppm olja. 

Vem borde läsa denna avhandling?
Min avhandling kan läsas av dem som är engagerade i sjöfartsnäringen, eftersom att den beskriver källorna för både små och stora oljespill. Men också av forskare inom ekotoxikologi från olja och oljespill.

Hur kan din avhandling komma till nytta?
Den kan användas för att informera beslutsfattare om halterna PAH (olja) som behövs för att ge negativa effekter på den marina miljön. Men också för att informera beslutsfattare och företag som utför miljöbedömningar om metoderna som krävs för att på ett korrekt sätt bedöma områden som påverkas av små men frekventa oljeutsläpp.

Vad är nästa steg för dig?
Jag ska gå vidare med post-doc studier eller eller tillämpa mina kunskaper på annat håll. Det är inget bestämt ännu.

Läs Fredrik Lindgrens avhandling här (på engelska).


Dela på