Skip to main content

Glädje hos svenska varv efter dispens för tio nya antifoulingprodukter

05 oktober 2016

Kemikalieinspektionen har beslutat att ge dispens för professionell användning av tio båtbottenfärger, så kallade antifoulingprodukter. Dispenserna gäller vid tre varv för behandling av kommersiella fartyg i internationell trafik.

I slutet av 2015 gick medlemmar från föreningen Sveriges Varv samman med färgtillverkare för att få till ett snabbspår hos Kemikalieinspektionen för godkännandet av nya anti-foulingprodukter. Problemet var att svenska varv tappade dockningar till andra EU-länder eftersom övergångsregler i EU:s biocidförordning leder till att en del äldre så kallade antifoulingprodukter fasas ut innan ansökningar om att godkänna nya produkter har prövats. Och när de nya produkterna inte fick appliceras i Sverige valde redarna andra varv.

Många aktörer i sjöfartsnäringen och Svenskt Marintekniskt forum har också varit engagerade i arbetet och i somras skickades en ansökan in om dispens för tio nya anti-foulingprodukter. En ansökan som Kemikalieinspektionen nu beviljat.

"Dispenserna gäller i tre år efter att de verksamma ämnena formellt har godkänts enligt EU:s biocidförordning. De gäller enbart för kommersiella fartyg i internationell sjöfartstrafik. Alla de tio dispenserna avser antifoulingprodukter med verksamma ämnen som ingår i EU:s granskningsprogram för verksamma ämnen i biocidprodukter", skriver Kemikalieinspektionen.

Föreningen Sveriges Varv skriver i ett pressmeddelande att det här säkrar arbetstillfällen hos svenska varv.

"Tillstånden för applicering av dessa färger medför att vi får möjlighet att använda de nya antifoulingprodukterna under övergångsperioden fram till det nya enhetliga BPR-regelverket träder i kraft i EU. Det positiva beslutet av KEMI leder till att svenska varv nu har möjlighet att konkurrera på lika villkor som övriga EU-länder vad gäller antifoulingfärger, vilket säkrar arbetstillfällen inom svensk varvsnäring", skriver Sveriges Varv i ett pressmeddelande.

Dispensen gäller Oresund Drydocks i Landskrona, Falkvarv i Falkenberg och Stockholms Reparationsvarv i Stockholm.


Dela på