Skip to main content

Gratis säkerhetsutbildning för ombordanställda

23 februari 2018

Skärgårdsredarna lanserar idag en ny teoretisk utbildning i grundläggande säkerhet via e-learning. Utbildningen vänder sig till alla som ska jobba på fartyg med en bruttodräktighet under 500 i inre fart. 

Utbildningen är anpassad för datorer, smartphones och surfplattor och har tagits fram i samråd med Fartygsoperativa enheten på Transportstyrelsen samt utbildningsanordnare.

Skärgårdsredarna är en branschorganisation för rederier med färje- och passagerarfartyg med upp till 500 passagerare. Föreningen organiserar i huvudsak rederier med passagerarfartyg i skärgårdstrafik och representerar cirka 115 medlemsrederier med 340 fartyg som årligen transporterar mer än 35 miljoner passagerare och 12 miljoner fordon (2017).

Läs mer hos Skärgårdsredarna!
http://www.skargardsredarna.se/om-oss/nyheter/nu-finns-teorin-till-den-g...


Dela på