Skip to main content

Grön sjöfart minskar fraktkostnaderna

24 januari 2020

Investeringar i hållbar teknik skulle inte bara minska sjöfartens koldioxidutsläpp. Det skulle också öka dess vinster. Det visar ny forskning från Åbo akademi.

Ruttoptimering, ökad nyttjandegrad och investeringar i miljömässigt hållbar teknik för ökad energieffektivitet skulle förstås minska sjöfartens koldioxidutsläpp. Men det är bättre än så – investeringar i till exempel digital ruttplanering eller solpaneler skulle också minska fraktkostnaderna.

– Dessutom, om samma lastvolym kan transporteras med mindre bränsle, kommer rederierna göra stora besparingar på bränslekostnader, förklarar forskningsdirektör Magnus Gustafsson, forskningsdirektör på Laboratory of Industrial Management vid Åbo Akademi, i ett pressmeddelande.

Forskningsresultaten han refererar till bygger på en modell som kombinerat utsläppsminskningsanalyser och med investeringsberäkningar. Och man har kommit fram till att digitalisering erbjuder konkreta lösningar. Exempelvis skulle nya digitala planerings- och bokningssystem underlätta smartare användning av rutter och samtidigt minska trafiken med halvtömda fartyg eller utan last ombord.

– Genom att segla färre sjömil med liten eller ingen last är det möjligt att förbättra nyttjandegraden och eliminera utsläpp", säger Henry Schwartz, doktorand vid Åbo Akademi och fortsätter:
– Vår modell visade att solpaneler, optimerade propeller och möjligheten att ansluta till landkraftnät i hamnar är andra lönsamma investeringarna i ny teknik.

Läs rapporten här


Dela på