Skip to main content

Hallå där…

21 augusti 2019

…Åsa Burman som tar Lighthouse till Donsö Shipping Meet.

Varför åker du dit?
– Därför att mässan, som arrangeras vartannat år, är det bästa stället att träffa alla relevanta aktörer med intresse för utveckling av hållbar sjöfart. Under två dagar samlas det internationella maritima klustret för att nätverka och delta i spontana och planerade möten.

Så var hittar man dig?
– Först och främst i Lighthouse monter som ligger i Garden, D05. Där finns även mina kolleger Louise Warenius och Lars Nicklason och så förstås – en massa information om vad Lighthouse gör rent konkret. Kom förbi och lär dig mer om Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart eller om kommande projekt eller förstudier. Du kan också bläddra i genomförda förstudier och lyfta frågor och idéer som kan bidra till en fortsatt utveckling av sjöfarten.

Du har också fått möjligheten att hålla en presentation från mässans scen.
– Ja, jag ska berätta lite kring Lighthouse och den svenska forskningen kring hållbar sjöfart. Arbetsnamnet på presentationen är än så länge Research & Innovation – What’s going on?

Vad är viktigt att ta upp i det sammanhanget?
– Att sjöfarten har står inför många stora utmaningar. En är hur vi ska minska sjöfartens klimat- och miljöpåverkan och samtidigt behålla och öka dess konkurrenskraft. Det är jättefråga som inte minst fått fart i och med IMO:s mål att halvera utsläppen till 2050. Den svenska klimatlagen och målet att minska fossilberoendet i transportsektorn med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010 trycker också på.

Kommer du att prata om något mer?
– Det får vi se. Det kan bli något helt annat också.

Till sist, vad hoppas du ta med dig från Donsö Shipping Meet?
– Nya bekantskaper och nya deltagare i vårt nätverk och kommande projekt. Några projekt- och utvecklingsidéer hoppas jag också få med. Och så förstås, en känsla av att branschen är inne i en positiv utveckling och att sjöfarten kommer att kunna bidra till att lösa de större samhällsutmaningar vi står inför.

Länk till Donsö Shipping Meet


Dela på