Skip to main content

Hallå! Vill du jobba med oss för en hållbar sjöfart?

30 juni 2021

Är du nyfiken, driftig och vill göra skillnad? Som koordinator på Lighthouse får du en nyckelroll i arbetet för en svensk sjöfart som ligger i framkanten i utvecklingen av morgondagens klimat- och miljösmarta fartyg. Sök jobbet och få chansen att jobba i en miljö där praktiken möter forskningen, det nationella möter det internationella och där alla arbetar för samma sak – en konkurrenskraftig, hållbar och säker sjöfartssektor med god arbetsmiljö!

Vårt land är omgivet av vatten och 90 procent av svensk export och import transporteras någon gång på sjön. Det ställer krav på en hållbar maritim sektor där miljö- och klimatpåverkan minskar samtidigt som en konkurrenskraftig maritim näring med god arbetsmiljö möjliggörs. Utan en omställning av sjöfarten nås inga svenska klimatmål.

Lighthouse har en central roll i det arbetet. Vi är den svenska plattformen som samlar sjöfartens aktörer för samarbete och kunskapsutbyte inom forskning och innovation. Vi driver Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart, men initierar och driver även egna projekt. Lighthouse riktar även blickarna utåt och deltar aktivt i forum för sjöfartsforskning och innovation i EU-sammanhang.

Nu har vår koordinator gått vidare till annan tjänst och vi söker en ersättare. I dina arbetsuppgifter ingår att koordinera branschprogrammet Hållbar sjöfart, att självständigt initiera, driva och genomföra seminarier, workshops och projekt och att ansvara för Lighthouse traineeprogram som drivs tillsammans med företag inom sjöfartssektorn.

Du ingår i vårt kansli som också består av verksamhetschef och kommunikationsansvarig, vilka du har ett nära samarbete med och stöttar vid behov. Du stöttar också vår styrelse, och programkommitté och är ansvarig för Lighthouse administration. Arbetsuppgifterna kan komma att förändras utifrån verksamhetens behov. Eftersom Lighthouse är en nationell samverkansplattform innebär tjänsten en del resor inom Sverige.

Vårt kontor ligger på Lindholmen Science Park i Göteborg.


Dela på