Skip to main content

Hållbar sjöfart får ytterligare 4,5 miljoner

27 april 2020

Lighthouse har tilldelats ytterligare 1,5 miljoner kronor om året i tre år för att driva Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart. Det innebär större möjligheter för den med forsknings- eller innovationsidéer. Fram till 18 maj välkomnar vi nya projektförslag.

Sedan 2019 ansvarar Lighthouse för att driva det tioåriga programmet med 10 miljoner kronor om året – pengar som kompletteras med delfinansiering från branschen. Nu lägger Trafikverket till ytterligare 1,5 miljon.

– Det visar att Trafikverket har förtroende för oss och att bra projektförslag och arbete drivs inom programmet. Det här möjliggör några fler projekt, vilket förstås är roligt, säger Åsa Burman, Lighthouse verksamhetschef.

För 2020 har det inneburit att ytterligare två förstudier har kunnat startas – en intressentanalys av Sveriges hamninfrastruktur och en om automatiserade beslutssystem på fartyg – och för 2021 och 2022 finns det dessutom möjlighet att ta in fler. Nyheten kommer lägligt. I dagarna har nämligen Lighthouse öppnat fönstret för insamling av projektförslag till för 2021. Fram till 18 maj har man på sig att skicka in sina idéer.

– Det rullar redan ett antal längre projekt, men för 2021 finns det ändå drygt 4 miljoner kronor att fördela, säger Åsa Burman.

Viktigt att tänka på är att Lighthouse inte vill ha några projektansökningar (har man en färdig sådan föreslås att denna skickas direkt till Trafikverkets sjöfartsportfölj eller till någon annan forskningsfinansiär). Det som efterlyses är idéer som man är beredd att utveckla tillsammans med andra aktörer inom Lighthouse.

Inför 2021 välkomnas projektförslag inom samtliga tematiska områden – Fartygsdesign, framdrivning och handhavande, Maritimt arbetsliv, Effektiva transportsystem, styrmedel och affärsmodeller samt Digitalisering och automatisering. Speciellt välkomna är förslag inom Maritimt arbetsliv, då det finns färre pågående och avslutade projekt inom detta område.Related content: 


Dela på