Skip to main content

Harry Robertsson ny ordförande för Lighthouse

12 december 2017

Harry Robertsson, teknisk direktör Stena, har utsetts till ny ordförande i Lighthouse styrelse. Samtidigt blir Per Stefenson, Stena, ordförande för Lighthouse programkommitté.

Harry Robertsson tar över efter Claes Davidsson, även han från Stena, som varit engagerad i Lighthouse sedan starten 2006 och sedan 2014 varit Lighthouse styrelseordförande.

- Både Claes och Harry har varit viktiga krafter under Lighthouse uppbyggnad och utveckling och det känns jättebra att Harry tar över ordförandeklubban när Claes nu väljer att trappa ner, säger Åsa Burman, verksamhetschef för Lighthouse.

Harry Robertsson har mångårig erfarenhet från den maritima sektorn och har jobbat på Stena sedan 1996. Sedan 1999 har han varit direktör för Stena Teknik. Han är utbildad skeppsbyggare på KTH.

- Jag ser fram emot att fortsatt verka för och bidra till Lighthouse utveckling och dess mycket viktiga roll för framtidens sjöfart, säger Harry Robertsson.

I Lighthouse har Harry varit ordförande för den programkommitté som samlar aktörer från akademi, institut, industri och samhälle. Kommittén jobbar för att konkretisera Lighthouse vision om en konkurrenskraftig, hållbar och säker maritim sektor med god arbetsmiljö.

När Harry nu går in i styrelsen tar Per Stefenson över som ordförande i programkommittén. Per Stefenson är även han skeppsbyggare och har jobbat på Stena sedan 2009. Dessförinnan har han bland annat varit ansvarig for forskning och innovation på Sjöfartsverket.

- Pers erfarenhet från Stena och annan maritim verksamhet i kombination med hans bakgrund inom forskning och innovation är verkligen värdefull för Lighthouse och borgar för en fortsatt positiv utveckling, säger Åsa Burman.

Lighthouse Programme Committee


Dela på