Skip to main content

Havets renässans för en hälsosammare planet

23 januari 2018

Havet är en förutsättning för livet på jorden, men trots det vet vi mer om ytan på planeter som Mars och Venus än hur havsbotten ser ut. Om vi visste mer om havet och konsekvenserna av mänskliga aktiviteter skulle vi kunna göra mer för att förbättra tillståndet i havet. Det var ett budskap från oceanografen Greg Stone, under ett seminarium arrangerat av Lighthouse och Stena i januari.

https://youtu.be/mku2UXAPRTI

Greg Stone är oceanograf och chef för oceanforskning vid Conservation International. Han är en av världens ledande experter på havsskyddspolitik och tillståndet i havet. För närvarande är han vice ordförande i World Economic Forums globala råd om styrning och kontroll av haven.

I januari besökte han Sverige och Göteborg för att tala om havet och boken "Soul of the Sea in the Age of the Algorithm".

Utforskade djuphaven
Greg Stone är en erfaren dykare med mer än 8000 dyk och med hjälp av ubåt har han varit nere på 6000 meters djup.I början av 1990-talet när han utforskade djuphavet i en ubåt upplevde Greg Stone något som fick hans karriär att ta en ny riktning.

- En dag när jag dök i Japanska havet mellan Korea och Japan och jag kom ner till havsbotten på 6000 meters djup var jag på en plats som bokstavligen inte har sett dagens ljus på miljarder år. Och det jag såg där var skräp. Där fanns plastflaskor, jag kommer ihåg en kartong, det fanns en liten docka och cigarettändare. Här hade vi förstört ett område på havets botten innan vi ens haft en chans att utforska det. Det skulle ha varit som om den första astronauten till månen behövde sparka cola-flaskor åt sidan när han steg av månlandaren, säger Greg Stone.

Upplevelsen fick Greg att ändra sin karriär och börja fokusera på bevarandet av den marina miljön.

- Det är vad jag kallar konsekvensen av att veta. När du väl har blivit medveten om ett problem följer ett ansvar med den kunskapen. Om du kan göra något åt problemet så ska du göra det.

Hur ska vi hantera vår planet?
Greg Stone beskriver havet som ett otroligt komplext område av saltvatten som innehåller det mesta av livet på vår planet. Merparten av livet på jorden sker i havet och det är ett livsuppehållande system för vår planet. Det finns gott om exempel i vårt solsystem hur en planet utan ett hav ser ut.

- Vi har inte riktigt förstått hur vi ska hantera jorden ännu, hur man sköter planeten, säger Greg Stone. Det grundläggande problemet är vår användning av resurser, inte nödvändigtvis antalet människor på planeten, utan hur vi bor på planeten. Den största utmaningen för vår framtid är att lista ut hur så många av ska kunna bo på planeten och stödja havet så att havet i sin tur kan stödja oss.

Icke hållbart fiske, försurning och föroreningar är exempel på problem som havet lider av. Och det övergripande problemet är att vi tar för mycket ut ur havet som vi vill ha och vi kastar tillbaka för mycket av saker vi inte vill ha, plastflaskor, CO2, fisk och så vidare.

Ocean Health Index
För att mäta havets hälsa har Ocean Health Index (OHI) utvecklats. Indexet är en omfattande global mätning av tillståndet i haven där människan ingår som en del av havsekosystemet.

- Genombrottstanken var att vi sätter in människor i ekosystemet, vi tog inte bort människor från havet och mäter sedan ett friskt hav, vi sätter dem i det och ett friskt hav är ett hav som definieras som ett system som ger hållbara fördelar till människor nu och in i framtiden.

Indexet är byggt runt tio mål där varje mål representerar något som havet ger till folket. Läs mer om målen här: http://www.oceanhealthindex.org/methodology/goals

Den nuvarande globala poängen för haven i Ocean Health Index är 70 av 100. "En poäng på 70 säger att havet visserligen inte är "döende", men det är långt ifrån den önskade poängen på 100 för ett friskt och hållbart förvaltat hav.", skriver OHI på sin webbsida.

- Med rätt hjälp kan vi nå en högre poäng och viktigt är att indexet kan skalas. Vi kan göra ett Ocean Health Index för Göteborgs hamn, för Nordatlanten eller för en avlägsen atoll. Vi utformade det så att myndigheter och länder kan använda det som ett verktyg, säger Greg Stone.

Komplicerad men samtidigt enkel framtid
Mycket måste göras, men Greg Stone är fortfarande optimistisk för framtiden.

- Det är en annorlunda slags framtid än du kanske tror, det är med andra ord inte en framtid med vidsträckta orörda hav, det är ett hav med människan som en del av det. Det är ett hav med energiproduktionssystem från tidvattnet med väderkvarnar, med kanske vattenbruk som vi inte ens kan föreställa oss idag, som kommer att ge protein till mat. Vi kommer fortsätta ha sjöfart och skeppa varor och kanske kan fartygen samtidigt som de rör sig genom vattnet rengöra det, förbättra havets hälsa genom sin användning av havet.

- Framtiden är enligt min uppfattning väldigt komplicerad, men på andra sätt ganska enkel. VI behöver lära oss hantera det material och den energi som vi har på planeten. Kom ihåg, allt vi någonsin har haft och allt vi någonsin kommer att ha finns redan på jorden. Vi kan inte få en påfyllning, så vi måste lära oss hantera material, energin, maten och framför allt klimatet, säger Greg Stone.


Dela på