Skip to main content

Historien om PortCDM på två minuter

05 mars 2019

PortCDM, tekniken som ska effektivisera och göra hamnanlöp enklare för alla inblandade aktörer, har testats och utvecklats i nio europeiska hamnar sedan 2013. Nu finns en film om hela historien.

Port Collaborative Decision Making, Port CDM, går ut på att skapa tidsstämplar som möjliggör att alla aktörer som är involverade i ett fartygs hamnanlöp automatiskt kan utbyta information med varandra i realtid. På så sätt kan hamnanlöp bli smidigare – tomgångstider och köbildning kan elimineras och ett fartyg kan till exempel slå av på takten för att komma i exakt tid för lastning- och avlastning. Nu har RISE producerat en film om teknikens utveckling.

– Filmen gjordes för att visa hur PortCDM har vuxit fram under många år, också genom tillämpning i andra domäner. I den kommersialiseringsfas som har påbörjats för att implementera PortCDM på global nivå känns det viktigt att visa historien bakom konceptet där också viktiga möjliggörare för PortCDM som en hållbar innovation lyfts fram. Det har hittills varit en spännande resa, men det är först nu vi kan se fram emot de reella effekterna av digitalt samverkande hamnar som del av det hållbara transportsystemet och då också bredda scopet till en multimodal lösning" säger Sandra Haraldson, seniorforskare på RISE.

Se filmen här

Finansiella fodringar, ett möjligt användningsområde för PortCDM


Dela på