Skip to main content

Högintressanta talare på norra Europas största hamn- och hamnstadskonferens

28 augusti 2017

Den 6-8 november 2017 hålls konferensen Ports and Port-Cities – Post 2030 i Malmö. En internationell, trendspanande konferens om den förändring som hamnar och hamnstäder över hela världen står inför.

Konferensen kommer ge inspiration och vägledning för industri, beslutsfattare och akademi inom ett brett spektrum av ämnesområden och vara en ögonöppnare när det gäller framtida utveckling och trender.

- Vi står inför outforskade tider av stora globala förändringar med tanke på konsumtion, produktion, logistik, stadsutveckling, teknik, digitalisering och klimatförändringar. Alla dessa faktorer kommer att få stora effekter på moderna hamnar och hamnstäder under de närmaste åren, säger Peter Askman, strateg som arbetar med maritima frågor på Region Skåne.

Konferensen stöder FN: s Agenda 2030 – Globala mål för hållbar utveckling, i synnerhet mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Den omfattande listan över talare innehåller bland annat:

Peter Sand, Chief Shipping Analyst, BIMCO
Tom Boardley, Executive Vice President, Lloyds Register
Henrik Kristensen, CEO, APM Terminals
Thomas Jensen, Maersk Line & Copenhagen Business School
Torben Seebold, Maritime Coordinator ver.di
Susumi Naruse, Secretary General, The International Association of Ports and Harbour
Mr Yasuo Tanaka, President, Monohakobi Technology Institute

- Genom att upplåta scenen till globala strateger, företrädare för större hamnar, sjöfartssektorn, logistikföretag, hamnplanerare, terminaloperatörer och andra spännande nyckelpersoner kommer deltagarna ges en unik insikt vad som driver dessa aktörer och hur hamnar och hamnstäder kan utvecklas i framtiden. Konferensen kommer också att skapa samarbetsdiskussioner och interaktioner mellan talare och deltagare, säger Peter Askman.

Ports and Port-Cities – Post 2030 är ett samarbete mellan Region Skåne, Malmö Stad, World Maritime University, Lighthouse, Resilient Region Association, Svenskt Marintekniskt Forum och Sveriges Hamnar.

För fullständigt program, talarlista och annan information, vänligen besök www.port2030.com


Dela på