Skip to main content

Horisont Europas arbetsprogram beslutat

16 juni 2021

Investeringarna ska påskynda de gröna och digitala omställningarna samt bidra till en hållbar återhämtning från coronaviruspandemin och till EU:s motståndskraft mot framtida kriser, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

– Detta arbetsprogram kommer att stödja europeiska forskare, leverera högsta kvalitet, utmärkt forskning och innovation, till förmån för oss alla. Genom att täcka hela forsknings- och innovationscykeln, från laboratorium till marknad, kommer det att föra forskare och innovatörer från hela världen närmare varandra för att ta itu med de frågor vi står inför, säger Margrethe Vestager, verkställande vice ordförande för A Europe Fit for the Digital Age.

Mer än fyra av tio euro - totalt 5,8 miljarder euro - kommer att investeras i forskning och innovation för att stödja The European Green Deal, unionens åtagande att göra EU till världens första klimatneutrala kontinent år 2050. Medlen kommer att stödja projekt som främjar vetenskapen om klimatförändringar och som utvecklar lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser.

– Horisont Europa är nu i full gång. Jag vill uppmuntra forskare och innovatörer från hela EU att ansöka och hitta lösningar för att förbättra våra dagliga liv, säger Mariya Gabriel, kommissionär för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdom. 


Dela på