Skip to main content

Hur är det egentligen att jobba inom sjöfartsbranschen?

15 juni 2022

Sjöfartsnäringen ser ett stort behov av ny kompetens de kommande åren. Men vilka yrken finns inom sjöfarten? Hur ser de ut? Och vilka möjliga utbildningsvägar finns? På Donsö Shipping Meet fick studievägledare från hela landet lära sig mer under ett seminarium som leddes av Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman. Se seminariet i sin helhet nedan.

Sofia Lundmark började sin sjöfartskarriär med att städa hytter på Göta kanal.
”En dag ska jag köra den här båten” sa hon en dag i byssan.
”Jaja lilla gumman, säkert”, svarade kollegan.
Fem år senare var hon utbildad styrman och körde båten. Idag är hon sjökapten på Knudsens tankers som är 300 meter långa och 50 meter breda.

Arvid Wachsmann blev tipsad om sjöingenjörsprogrammet på Chalmers. Sökte, kom in, gick ut 2014, jobbade lite som motorman innan han hamnade vindkraftsrederiet Northern Offshore Services.
”Jag hade lite olika tjänster där. Maskinbefäl, kontorstjänst, mycket resande”.
Sedan fyra månader tillbaka är han technical superintendet på donsörederiet Sirius.

Kvällen innan gymnasieansökan skulle lämnas in tipsade Mikael Lindmarks mamma honom om att det fanns sjöfartsgymnasium hemma i Helsingborg. Han sökte, kom in, det gick ganska bra och efteråt var han inställd på att bli sjöbefäl. Det blev inte så. Efter att ha hoppat av sjöbefälsutbildningen två gånger, först i Kalmar och sedan på Chalmers, gick han till sjöss.
”Jag jobbade 16 veckor och var sedan ledig lika länge. Var kan man göra då? Jag läste lite juridik och statsvetenskap”.
Idag jobbar Mikael Lindberg som ombudsman för SEKO Sjöfolk.
”Jag är ett bevis på att man kan komma någonstans inom sjöfarten utan att ha läst befälslinjen”.

Vägarna in i sjöfarten är många. Hör Sofia, Arvid, Mikael och flera andra representanter från industri, skolor och universitet berätta om sjöfartens yrken och utbildningar.

https://www.youtube.com/embed/Jjm5yOrbzf4

Dela på