IMO inför obligatorisk datainsamling av sjöfartens bränsleförbrukning

01 november 2016

FN:s sjöfartsorganisation (IMO) har beslutat om att införa ett obligatoriskt datainsamlingssystem för rapportering av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från fartyg globalt. Systemet ska börja gälla redan från 1 januari 2018.

IMO:s miljökommitté MEPC har enats om att införa ett obligatoriskt datainsamlingssystem för rapportering av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från fartyg.

– Det är positivt att sjöfartens bränsleförbrukning nu ska rapporteras internationellt. Det är en viktig del i arbetet att skapa en hållbar sjöfart med lägre klimatpåverkan säger infrastrukturminister Anna Johansson i ett pressmeddelande från regeringen.

De nya reglerna innebär att fartyg på 5.000 bruttoton och mer måste samla och rapportera data för varje typ av olja de använder. Reglerna omfattar de fartyg som står för omkring 85% av sjöfartens koldioxidutsläpp och meningen är att den insamlade datan ska kunna användas som grund om det behövs ytterligare regelverk för att öka energieffektivitet och hantera utsläppen av växthusgaser från den internationella sjöfarten.

Läs mer hos IMO.


Dela på

NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.


OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.

Webbplats av Joomlaproffs.se