Skip to main content

IMO:s skärpta klimatmål kritiseras

07 augusti 2023

I juli antog den internationella sjöfartsorganisationen IMO en ny växthusgasstrategi med målet att nå netto-nollutsläpp ”runt” 2050. Beslutet innebär en skärpning av det tidigare målet att halvera utsläppen till 2050, men får kritik för att inte vara bindande.  

Efter hårda förhandlingar enades miljökommittén i FN:s sjöfartsorganisation, IMO, om en ny växthusgasstrategi och ett nytt mål för reduktion av växthusgaser från den internationella sjöfartsindustrin. Strategin innehåller ett mål om att nå netto-noll utsläpp av växthusgaser ”runt” 2050 med mellanliggande mål om att de totala växthusgasutsläppen från internationell sjöfart ska reduceras med minst 20 procent till 2030 och 70 procent till 2040, jämfört med 2008. Beslutet innebär en skärpning av det tidigare målet att halvera utsläppen till 2050.

IMO:s avgående generalsekreterare Kitack Lim (som ersätts av Arsenio Antonio Dominguez Velasco från Panama 1 januari 2024) beskriver avtalet som "en utgångspunkt för ett arbete som behöver intensifieras ytterligare de år och decennier som ligger framför oss".

Den nya växthusgasstrategin välkomnas från många håll, bland annat av föreningen Svensk Sjöfart som ”ser fram emot att bidra till att utveckla och implementera de reduktionsåtgärder som krävs för att nå målet”. Men avtalet har också kritiserats, bland av miljöorganisationer som hade velat se en hårdare koppling till Parisavtalets 1,5 graders mål.

– Det finns en tydlig skillnad mellan IMO:s målsättningar och de som slås fast i Parisavtalets viktiga 1,5-procentsmål. En diskrepans som vi inte har råd med", kommenterade till exempel Harjeet Singh från Climate Action Network International.

Flera av IMO:s medlemsländer runt Stilla havet hade med stöd av bland andra Kanada, USA och Storbritannien också krävt ambitiösare mål. Precis som tidigare är inte heller det nya avtalet bindande och det behöver bara efterföljas om ”nationella omständigheter tillåter det”.

– IMO hade möjligheten att sätta en entydig och tydlig kurs mot 1,5 gradersmålet, men nådde bara en önskvärd kompromiss. Lyckligtvis behöver stater som USA, Storbritannien och EU inte vänta på att Kina, Brasilien och Saudiarabien att agera", sa Faig Abbasov, sjöfartsdirektör på Transport & Environment.

"The IMO had the opportunity to set an unambiguous and clear course towards the 1.5ºC temperature goal, but all it came up with is a wishy-washy compromise. Fortunately, states like the US, UK and the EU don’t have to wait for China, Brazil and Saudi Arabia to act," said Faig Abbasov, the shipping program director at T&E.


Dela på
Senaste nytt