Skip to main content

Inget gehör för isbrytare

03 december 2021

Sjöfartsverket har rekommenderat att inköpet av nya isbrytare tas med i den nationella infrastrukturplanen. När Trafikverket presenterade sitt förslag på plan i tisdags lämnades de dock utanför. Nu finns en oro för att det tar för lång tid innan de nya isbrytarna är på plats.

Enligt Trafikverket saknas pengar, men framför allt medger inte ens förordningen om en nationell plan för transportinfrastruktur investering i isbrytare.

– Det som måste hända är att politiken går in och styr och talar om att isbrytarna är prioriterade och ska in i planen, säger Anders Dahl, chef för isbrytningsenheten på Sjöfartsverket.

Förslaget är nu ute på en remissrunda fram till januari, så än finns tid för ändring.

– Jag vågar inte tro eller tycka någonting, det är ju ren och skär politik det handlar om, men det är klart att vi hoppas på att isbrytarna tas med. Det är ju det vi har förordat eftersom vi ser det som den mest naturliga vägen till finansiering.

Två andra finansieringsalternativ finns för Sjöfartsverket - antingen genom ett rakt anslag från regeringen eller via avgiftshöjningar. Det senare skulle dock slå orimligt hårt på sjöfarten, menar Anders Dahl.

– Det är dessutom ett beslut som vi inte själva äger eftersom vi inte får lov att höja avgifterna så mycket.

Men han tror att det kommer att lösa sig. Frågan är bara när. Det som oroar är att beslutet om finansiering tar tid.

– Det är tid vi inte har. Vi ligger redan efter. Och när beslutet tas är det fortfarande lång väg till målet, säger han och fortsätter:
– Vi befinner oss just nu i designprocessen. När ritningarna är klara i mars är vi redo att gå till upphandling, vilket vi måste göra. Annars blir det enorma förseningar. Vi kommer i krock med omsättningarna av Ale och Oden. Dessutom kommer trafikbilden att förändras i norr. 2024 sätter man till exempel igång med Malmporten i Luleå. Det finns ett stort behov att de nya isbrytarna är på plats runt 2025 – 2026, säger Anders Dahl.

Läs mer om de nya isbrytarna


Dela på